Søg
Luk dette søgefelt.

Mercruiser tilt og trim går ikke ned – sikre effektiv drift

Mercruiser power tilt og trimsystemet

Mercruiser power tilt og trimsystemet hjælper med at hæve og sænke hækdrevet. Og sikrer effektiv drift.

Et antal huller i kardanringen blev brugt i tidlige hækdrevenheder for at give et mekanisk vippesystem.

En justeringsstift sat gennem det passende hul holdt enheden på plads. Så når Mercruiser tilt og trim ikke vil falde, hvad skal du gøre?

Der er mange grunde til, at Mercruiser tilt og trim ikke falder. Disse omfatter korroderet endedæksel, ubalanceret væskeniveau, elektriske problemer og trim, der ikke fungerer korrekt.

Først og fremmest skal du fastslå den faktiske årsag. Så løser du nemt problemet.

Nå, det er ikke alt. Læs hele artiklen for at finde ud af årsagerne og løsningerne.

Så hvorfor vente! Lad os dykke ned!

Årsager til, at tilt og trim ikke går ned

Der er forskellige grunde til, at Mercruiser tilt og trim ikke vil gå ned. Disse grunde er kort nævnt nedenfor. Men inden da bør du vide, hvordan du gør skift powertrim- og tiltvæsken til Yamaha-både.

Endehætten kan være tæret

Antag, at du genopbygger din bådskifter og geninstallerer den. Alt ser ud til at virke OK, men trimmen ville ikke trække sig tilbage.

I den situation er det første skridt at lokalisere trimrelæerne. Skift dem derefter med hinanden. Et af relæerne vil blive skudt, hvis det går ned i stedet for op.

Når endedækslet er korroderet, vil det lave en hvinende lyd. Tjek, om du hører nogen støj der.

Se desuden efter skrabemærker på stempelstængerne. Begge disse symptomer indikerer, at endestykkerne har rustet. De griber også om stangen.

Fordi UP-trykket er omkring 3000 psi, vil det stige. Trykket påføres hele stempeloverfladen. Hvorimod nedtrykket er omkring 1700 psi. Og den opererer kun i halvdelen af ​​området.

Dette skyldes, at stemplet er i midten.

Elektrisk problem

Mercruiser elektrisk problem

Mange mennesker, der har 1979 Mercruiser 228, står over for dette problem. De kører båden hele dagen lang uden problemer.

Men når de bringer det til vask, ser de, at pynten ikke går ned. Selv det automatiske stop virker nogle gange ikke.

Når de trykker på trim-up-knappen, kan de høre lyden af ​​motoren. Men der er ingen lyd, når den er trimmet ned.

Hvis du hører trim-up-lyden, udelukker det risikoen for elektriske problemer. Trimningen sidder måske bare fast.

For at løse problemet, prøv at stå på det. Det vil gå ned til sidst.

Trim fungerer ikke korrekt

Når du går ud med din båd, skal du kontrollere, at alt er okay. Nogle gange, når du starter ved kajen, er trimmotoren nede. Fyld reservoiret med mere væske.

Du kan se, at trimmen sidder fast. Det vil ikke gå ned eller op. Du skal tjekke relæerne først.

Skift dem ud. Hvis det stadig ikke virker, kan årsagen være, at trimmen ikke fungerer korrekt.

Der kan være luft i trimsystemet. Bliv ved med at arbejde på trimmotoren, indtil du ser luftudluftning fra reservoiret.

Hvis du vil vide om Mercruiser tændspole problemer læs den.

Ubalanceret væskeniveau

En anden grund til, at trimningen ikke falder, kan være et ubalanceret væskeniveau. Mange bådejere fokuserer ikke meget på væskestanden. Som følge heraf står de over for dette problem.

Så du bør overveje, at væskestanden kan være lav. Du bliver nødt til at stå på den for at få trimmen ned i et sådant scenarie. Og når den er nede, fyldes trimmen med optimal væske. Det bliver ok.

Trim-omgåelse

bypass trim Mercruiser

Du kan prøve at omgå dem, hvis din trim ikke falder. Nu spørger du måske, hvordan man omgår trim?

Nå, det er ikke så kompliceret en opgave. Følg nedenstående metode.

For at begynde skal du følge linjen fra PTT-elektromotoren til dens stik. Træk derefter ledningen ud.

Forbind de to ledninger, der løber til PTT-motoren, med to korte jumperledninger fra batteriet.

Elmotoren skal køre i én retning, hvis ledningerne er forbundet på en bestemt måde.

Den skal køre den modsatte vej, hvis ledningerne er vendt.

Det er muligt, at din motor har en forældet PTT-samling. Den er udstyret med tre-leder elektriske motorer og bruger ikke stik.

I DOWN-tilstand overføres spændingen fra PTT-kontakten til PTT-motoren.

Den blå ledning, der forbinder til den lille klemme på solenoiden i UP-tilstand, sender spænding til solenoiden i denne samledåse.

Du kan teste det som følger, hvis du eller en kammerat midlertidigt kan afmontere de tre ledninger, der fører til elmotoren. Tag billeder og lav noter, så du hurtigt kan tilslutte ledningerne igen senere. Sæt ikke din lid til din hukommelse.

Jumper ledninger bruges til at forbinde batteriet med elmotoren. Tilslut batteriets negative (sort) stik til elmotorens sorte jordledning.

Tilslut derefter batteriets positive (røde) forbindelse til elmotorens blå ledning og derefter til den grønne ledning. Den blå farve skulle få enheden til at hæve sig.

Farven grøn skal få varen til at nedbrydes. Denne test skal afsløre, hvorvidt elmotoren er i god stand.

En defekt magnetventil eller kontakt

En defekt magnetventil eller kontakt i tilt- og trimsystemet kan forårsage, at tilt og trim ikke falder.

Magnetventilen styrer strømmen af ​​hydraulisk væske i systemet, og en fejl i denne komponent kan medføre, at tilt og trim bliver ubrugeligt.

Symptomer kan omfatte:

  • Ingen reaktion fra tilt- og trimsystemet, når kontrolkontakten aktiveres.
  • En hørbar kliklyd fra solenoiden, når kontrolkontakten aktiveres.
  • Intermitterende betjening af tilt og trim.

For at diagnosticere en fejlbehæftet magnetventil eller kontakt, kan en marinemekaniker bruge et multimeter til at teste spændingen og kontinuiteten af ​​magnetkredsløbet.

Hvis solenoiden viser sig at være defekt, skal den udskiftes. Det er vigtigt at bruge den korrekte udskiftningsmagnet til bådens mærke og model og tilt- og trimsystem.

Tilstoppede eller beskadigede hydraulikledninger eller fittings

Tilstoppede eller beskadigede hydraulikledninger eller beslag i tilt- og trimsystemet kan medføre, at tilt og trim ikke går ned.

Hydrauliske ledninger bærer den tryksatte væske, der driver tilt og trim, og hvis de bliver tilstoppet med snavs eller beskadiget, kan de begrænse væskestrømmen og forårsage, at systemet ikke fungerer korrekt.

Symptomer på tilstoppede eller beskadigede hydrauliske ledninger eller fittings kan omfatte:

  • Langsom eller træg betjening af tilt og trim.
  • En mærkbar reduktion i tilt og trim hastighed eller kraft.
  • Utætheder eller dryp fra hydraulikledningerne.

For at diagnosticere tilstoppede eller beskadigede hydrauliske ledninger eller fittings kan en skibsmekaniker inspicere ledningerne og fittings for tegn på slid eller beskadigelse, såsom revner, lækager eller tilstopninger.

Hvis der findes problemer, skal de beskadigede dele udskiftes. Det er vigtigt at bruge de korrekte reservedele til bådens specifikke mærke og model og tilt- og trimsystem.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at skylle det hydrauliske system for at fjerne eventuelle tilstopninger og genoprette korrekt funktion.

Hvis du vil vide mere om tilt og trim fejlfinding læs denne artikel.

Ofte Stillede Spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Mercruiser

Hvorfor vil mit trim ikke gå op på min båd?

Det er muligt, at problemet er med hydraulikpumpen. For at løse problemet skal du begynde at kontrollere ved hydraulisk reservoirniveau.

Hvis niveauet er i orden, kan problemet være med ventilsamlingen. En væske med lavt niveau indikerer en lækage i tætninger.

Hvordan sænker du en Mercruiser Outdrive manuelt?

Skru møtrikken af ​​på en Mercruiser outdrive for at sænke den manuelt. Fjern derefter den store skive.

Vrid skaftet, der går igennem fra den modsatte side ud, mens du prøver at trække det ud. For at komme i gang skal du muligvis banke på den med en hammer.

Sådan løfter eller sænker du din indenbordsmotor manuelt?

Nå helt bag scenen af ​​båden. To metalstifter, der forbinder akslen med trimmotoren, skal være synlige. Brug en skruenøgle for at fjerne stifterne fra trimmotoren.

Fjern låsestifterne fra motoren og indsæt dem i trimindstillingerne i kappeområdet

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan diagnosticere problemet med min Mercruiser Tilt og Trim?

Hvis du ikke er i stand til at diagnosticere problemet med din Mercruiser Tilt og Trim, anbefales det at søge assistance fra en uddannet skibsmekaniker eller autoriseret forhandler, ved at bruge korrekt diagnoseudstyr og følge producentens retningslinjer.

EndNote

Vi er helt til sidst i artiklen. Forhåbentlig kender du årsagerne til, at Mercruiser tilt og trim ikke falder.

Når du har fundet ud af årsagen, skal du gøre i henhold til de foranstaltninger, der er nævnt ovenfor. Det er ikke en svær opgave. Du kan simpelthen fuldføre det på egen hånd.

Held og lykke.

Relaterede artikler