Ongevallen op zee: de meest voorkomende oorzaken van bootongevallen

Volgens de Amerikaanse kustwacht waren er in 4,463 2018 bootongevallen in de Verenigde Staten. Van deze ongevallen waren er 658 met dodelijke afloop en 2,629 met gewonden. De belangrijkste oorzaak van deze ongevallen was onoplettendheid van de machinist, gevolgd door onjuiste uitkijk en onervarenheid van de machinist. Alcoholgebruik is ook een belangrijke oorzaak van bootongevallen en dodelijke slachtoffers.

Meest voorkomende oorzaak van vaarongevallen

Volgens de Amerikaanse kustwacht is alcoholgebruik de meest voorkomende oorzaak van bootongevallen. Alcohol was zelfs een factor bij bijna 50% van alle dodelijke bootongevallen in 2017.

De gevaren van drinken en varen zijn goed gedocumenteerd. Alcohol schaadt het beoordelingsvermogen, de coördinatie en het evenwicht, die allemaal essentieel zijn voor het veilig besturen van een boot. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol kunnen een grote invloed hebben op uw vermogen om veilig een boot te besturen.

Als je gaat drinken tijdens het varen, raadt de Kustwacht aan om je te beperken tot één drankje per uur. En zorg ervoor dat u een nuchtere operator aanwijst die het kan overnemen indien nodig.

Andere veelvoorkomende oorzaken van vaarongevallen

Oorzaken van bootongevallen

De belangrijkste oorzaak van deze ongevallen is onoplettendheid of onervarenheid van de bediener, gevolgd door onzorgvuldig/roekeloos gebruik en alcoholgebruik. Het weer is ook een belangrijke factor bij veel ongevallen, vooral als er sterke wind en golven aanwezig zijn.

Andere veelvoorkomende oorzaken van bootongevallen zijn mechanische defecten, onjuiste uitkijk en navigatiefouten. Veel van deze ongelukken hadden voorkomen kunnen worden als watersporters de tijd namen om hun vaartuigen goed te onderhouden en de basisveiligheidsregels te volgen. Het dragen van een reddingsvest is ook van cruciaal belang; meer dan 80% van de dodelijke slachtoffers van bootongevallen droeg er geen op het moment van het ongeval.

Als u betrokken bent geweest bij een bootongeval, is het belangrijk om zo snel mogelijk ervaren juridisch advies in te winnen. Ervaren advocaten voor bootongevallen kunnen u adviseren over uw rechten en u helpen de schadevergoeding te krijgen die u verdient. Klik hier om hun website te bezoeken en meer te weten te komen over hoe zij u kunnen helpen!

Waarom is een bootverzekering een goed idee?

boot verzekering

Varen is een van de meest populaire recreatieve activiteiten in de Verenigde Staten, met meer dan 70 miljoen Amerikanen die elk jaar het water op gaan. Varen is ook de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij waterongevallen na zwemmen, met gemiddeld 900 doden door bootongevallen per jaar. Slachtoffers van een bootongeval kunnen ernstig lichamelijk en emotioneel letsel oplopen. Medische rekeningen, gederfde lonen en andere financiële verliezen kunnen snel oplopen.

Een bootverzekering is een prima manier om uzelf tegen dit soort kosten te beschermen. Een bootverzekering kan u ook financieel helpen beschermen als u buiten uw schuld betrokken raakt bij een bootongeval. Als iemand anders een ongeluk veroorzaakt en hij heeft geen verzekering, dan kunt u achterblijven met alle kosten voor het repareren of vervangen van uw boot.

De soort bootverzekering die u nodig heeft, hangt af van waar u uw boot wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld met uw boot de oceaan op gaat, wilt u een polis die bescherming biedt tegen piraterij en diefstal. Als u een reis over de rivier de Mississippi plant, wilt u er zeker van zijn dat uw polis bescherming tegen overstromingen omvat. Of u nu in het bezit bent van een kleine vissersboot of een groot jacht, uw advocaat kan u ook adviseren over de beste dekking voor uw behoeften.

Hoe bootongelukken voorkomen?

boot veilig tips

De meeste bootongevallen worden veroorzaakt door fouten van de operator en kunnen worden voorkomen als schippers de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Hier volgen enkele veiligheidstips voor boten om u te helpen een ongeluk te voorkomen:

 1. Volg een cursus vaarveiligheid.
 2. Draag een reddingsvest.
 3. Niet drinken en varen.
 4. Ken de capaciteit van uw boot en blijf daarbinnen.
 5. Check de weersvoorspelling voordat je eropuit trekt.
 6. Laat een vaarplan achter bij iemand aan de wal die uw route en verwachte terugkomsttijd kent.
 7. Controleer de batterijen van de navigatieverlichting van uw boot.
 8. Controleer regelmatig de spoed van uw schroef.
 9. Houd rekening met het weer en de getijden en plan uw reis dienovereenkomstig.

Wat als u een vaarongeluk krijgt

Naar schatting zijn er meer dan 12 miljoen recreatieve boten in de Verenigde Staten. Dat betekent dat er jaarlijks duizenden bootongelukken gebeuren. En hoewel sommige van deze ongevallen te wijten zijn aan nalatigheid van de kant van de bootbestuurder, worden veel veroorzaakt door factoren die buiten hun macht liggen. Wat moet u doen als u betrokken raakt bij een bootongeluk?

Zoek eerst en vooral medische hulp als u of iemand anders gewond raakt. Neem dan contact op met een letselschadeadvocaat die gespecialiseerd is in maritiem recht. Zij kunnen u helpen bij het navigeren door het vaak complexe juridische proces en ervoor zorgen dat u de vergoeding krijgt die u verdient.

drinken en varen

Wie is er in fout bij een bootongeluk?

In een boot ongelukzijn er drie partijen die aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade: de exploitant van het vaartuig, de eigenaar van het vaartuig en/of eventuele opvarenden.

 • De aansprakelijkheid kan afhangen van de specifieke feiten van elk geval, maar in het algemeen geldt dat als de bootbestuurder nalatig is en een ongeval veroorzaakt, hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 • De eigenaar van het vaartuig is aansprakelijk als hij wist of had moeten weten dat de exploitant een verleden van nalatig gedrag had.
 • Passagiers kunnen ook aansprakelijk worden gesteld als zij zelf nalatig zijn geweest, bijvoorbeeld door het niet dragen van een reddingsvest.

Conclusie

De meeste mensen associëren varen met zonnige dagen, koele drankjes en ontspanning. Er is echter een duistere kant aan varen die vaak over het hoofd wordt gezien. Elk jaar zijn er duizenden ongevallen op zee die leiden tot bootongevallen. Deze ongevallen kunnen worden veroorzaakt door verschillende oorzaken, zoals het weer, bedieningsfouten en mechanische problemen.

Om veilig op het water te blijven, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke gevaren en passende maatregelen te nemen om veilig te blijven. Hoewel bootongelukken verwoestend kunnen zijn, is het belangrijk om te onthouden dat er veel mensen zijn die bootongelukken en de nasleep van een dergelijk ongeval hebben overleefd.