Mercruiser tilt og trim vil ikke gå ned – sikre effektiv drift

Mercruiser-krafttilten og trimsystemet bidrar til å heve og senke hekkaggregatet. Og sikrer effektiv drift.

En rekke hull i kardanringen ble brukt i tidlige hekkaggregater for å gi et mekanisk tiltsystem.

En justeringsbolt satt gjennom det aktuelle hullet holdt enheten på plass. Så, når Mercruiser tilt og trim ikke vil gå ned, hva bør du gjøre?

Det er mange grunner til at Mercruiser tilt og trim ikke vil gå ned. Disse inkluderer korrodert endelokk, ubalansert væskenivå, elektriske problemer og trim som ikke fungerer som det skal.

Først og fremst må du finne den faktiske årsaken. Da løser du enkelt problemet.

Vel, det er ikke alt. Les hele artikkelen for å finne ut årsakene og løsningene.

Så hvorfor vente! La oss dykke inn!

Årsaker bak tilt og trim ikke går ned

Det er forskjellige grunner til at Mercruiser tilt og trim ikke vil gå ned. Disse årsakene er kort nevnt nedenfor. Men før det bør du vite hvordan du gjør det bytt powertrim- og tiltvæske for Yamaha-båter.

Endehetten kan være korrodert

Anta at du bygger om båtskifteren og installerer den på nytt. Alt ser ut til å fungere OK, men trimmen vil ikke trekke seg tilbake.

I den situasjonen er det første trinnet å finne trimreléene. Etter det bytter du dem med hverandre. En av stafettene vil bli skutt hvis den går ned i stedet for opp.

Når endelokket er korrodert, vil det lage en hvinende lyd. Sjekk om du hører noe støy der.

Se i tillegg etter skrapemerker på stempelstengene. Begge disse symptomene indikerer at endestykkene har rustet. De holder også på stangen.

Fordi UP-trykket er rundt 3000 psi, vil det øke. Trykket påføres hele stempeloverflaten. Mens nedtrykket er omtrent 1700 psi. Og den opererer bare i halvparten av området.

Dette er fordi stempelet er i midten.

Elektrisk problem

Mercruiser elektrisk problem

Mange mennesker som har 1979 Mercruiser 228 står overfor dette problemet. De kjører båten hele dagen uten problemer.

Men når de tar den med for å vaske, ser de at pynten ikke går ned. Selv det automatiske stoppet fungerer ikke noen ganger.

Når de trykker på trim-up-knappen, kan de høre lyden av motoren. Men det er ingen lyd når den trimmes ned.

Hvis du hører trim-up-lyden utelukker det sjansen for elektriske problemer. Trimmen kan bare sitte fast.

For å løse problemet, prøv å stå på den. Det vil gå ned til slutt.

Trim fungerer ikke som det skal

Når du går ut med båten din, sjekk at alt er i orden. Noen ganger når du starter ved kaien, er trimmotoren nede. Fyll opp reservoaret med mer væske.

Du kan se at trimmen sitter fast. Det vil ikke gå ned eller opp. Du må sjekke reléene først.

Bytt dem ut. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan årsaken være at trimmen ikke fungerer som den skal.

Det kan være luft i trimsystemet. Fortsett å jobbe med trimmotoren til du ser luftrensing fra reservoaret.

Hvis du vil vite om Mercruiser tenningsspole problemer les den.

Ubalansert væskenivå

En annen grunn til at trim ikke går ned kan være et ubalansert væskenivå. Mange båteiere fokuserer ikke så mye på væskenivået. Som et resultat står de overfor dette problemet.

Så du bør vurdere at væskenivået kan være lavt. Du må stå på den for å få trimmen ned i et slikt scenario. Og når den er nede, fyll trimmen med optimal væske. Det kommer til å gå bra.

Trim-omkjøring

bypass trim Mercruiser

Du kan prøve å omgå dem hvis trimmen din ikke går ned. Nå spør du kanskje hvordan du kan omgå trim?

Vel, det er ikke så komplisert en oppgave. Følg metoden nedenfor.

For å begynne, følg linjen fra PTT-elektromotoren til kontakten. Etter det, koble fra ledningen.

Koble de to ledningene som går til PTT-motoren med to korte jumperledninger fra batteriet.

Den elektriske motoren skal gå i én retning hvis ledningene er koblet på en bestemt måte.

Den skal gå motsatt vei hvis ledningene er snudd.

Det er mulig at motoren din har en utdatert PTT-enhet. Den er utstyrt med tre-leder elektriske motorer og bruker ikke kontakter.

I DOWN-modus overføres spenning fra PTT-bryteren til PTT-motoren.

Den blå ledningen som kobles til den lille terminalen på solenoiden i UP-modus sender spenning til solenoiden i den koblingsboksen.

Du kan teste det på følgende måte hvis du eller en kompis midlertidig kan løsne de tre ledningene som fører til den elektriske motoren. Ta bilder og gjør notater slik at du raskt kan koble til ledningene igjen senere. Ikke sett din lit til minnet ditt.

Jumper ledninger brukes til å koble batteriet til den elektriske motoren. Koble batteriets negative (svarte) kontakt til den elektriske motorens svarte jordledning.

Koble deretter batteriets positive (røde) tilkobling til den elektriske motorens blå ledning, deretter til den grønne ledningen. Fargen blå skal få enheten til å heve seg.

Fargen grønn skal føre til at varen forringes. Denne testen skal avsløre om den elektriske motoren er i god stand eller ikke.

En sviktet magnetventil eller bryter

En sviktet magnetventil eller bryter i tilt- og trimsystemet kan føre til at tilt og trim ikke går ned.

Magnetventilen kontrollerer strømmen av hydraulikkvæske i systemet, og en feil i denne komponenten kan føre til at tilt og trim blir ubrukelig.

Symptomer kan omfatte:

  • Ingen respons fra tilt- og trimsystemet når kontrollbryteren er aktivert.
  • En hørbar klikkelyd fra solenoiden når kontrollbryteren aktiveres.
  • Intermitterende drift av tilt og trim.

For å diagnostisere en feilslått magnetventil eller bryter, kan en marinemekaniker bruke et multimeter for å teste spenningen og kontinuiteten til magnetkretsen.

Hvis solenoiden viser seg å være defekt, må den skiftes ut. Det er viktig å bruke riktig erstatningssolenoid for det spesifikke merket og modellen til båten og tilt- og trimsystemet.

Tilstoppede eller skadede hydraulikkledninger eller beslag

Tilstoppede eller skadede hydraulikkledninger eller beslag i tilt- og trimsystemet kan føre til at tilt og trim ikke går ned.

Hydrauliske ledninger bærer trykkvæsken som driver tilt og trim, og hvis de blir tilstoppet med rusk eller skadet, kan de begrense væskestrømmen og føre til at systemet ikke fungerer som det skal.

Symptomer på tilstoppede eller skadede hydrauliske ledninger eller beslag kan omfatte:

  • Sakte eller treg drift av tilt og trim.
  • En merkbar reduksjon i tilt og trim hastighet eller kraft.
  • Lekkasje eller drypp fra hydraulikkledningene.

For å diagnostisere tette eller skadede hydrauliske ledninger eller beslag, kan en marinmekaniker inspisere ledningene og beslagene for tegn på slitasje eller skade, som sprekker, lekkasjer eller tilstoppinger.

Hvis det oppdages problemer, må de skadede delene skiftes ut. Det er viktig å bruke riktige reservedeler for det spesifikke merket og modellen til båten og tilt- og trimsystemet.

I noen tilfeller kan en spyling av det hydrauliske systemet være nødvendig for å fjerne eventuelle tilstoppinger og gjenopprette riktig drift.

Hvis du vil vite mer om tilt og trim feilsøking les denne artikkelen.

Spørsmål og svar

Vanlige spørsmål om Mercruiser

Hvorfor vil ikke trimmen min gå opp på båten min?

Det er mulig at problemet er med hydraulikkpumpen. For å løse problemet, begynn å kontrollere nivået i hydraulikkbeholderen.

Hvis nivået er ok, kan problemet være med ventilmonteringen. En væske med lavt nivå indikerer en lekkasje i tetninger.

Hvordan senker du en Mercruiser Outdrive manuelt?

Skru løs mutteren på en Mercruiser-outdrive for å senke den manuelt. Fjern deretter den store skiven.

Vri akselen som går gjennom fra motsatt side ut mens du prøver å trekke den ut. For å komme i gang må du kanskje banke på den med en hammer.

Hvordan løfte eller senke innenbordsmotoren manuelt?

Nå helt bak scenen i båten. To metallstifter som forbinder akselen med trimmotoren skal være synlige. For å fjerne pinnene fra trimmotoren, bruk en skiftenøkkel.

Fjern låsepinnene fra motoren og sett dem inn i triminnstillingene i dekselområdet

Hva bør jeg gjøre hvis jeg ikke kan diagnostisere problemet med Mercruiser Tilt and Trim?

Hvis du ikke klarer å diagnostisere problemet med Mercruiser Tilt og Trim, anbefales det å søke hjelp fra en utdannet marinmekaniker eller autorisert forhandler, ved å bruke riktig diagnoseutstyr og følge produsentens retningslinjer.

EndNote

Vi er helt på slutten av artikkelen. Forhåpentligvis vet du årsakene til at Mercruiser tilt og trim ikke vil gå ned.

Etter at du har funnet ut årsaken, gjør i henhold til tiltakene nevnt ovenfor. Det er ingen vanskelig oppgave. Du kan ganske enkelt fullføre det på egen hånd.

Lykke til.