Problémy spodnej jednotky prívesného motora Yamaha – vysvetlené dôvody!

Na plavidlách s vonkajším pohonom je dôležité, aby sa úlomky nedostali do podpery a zároveň vykonávali inú základnú údržbu. V opačnom prípade riskujete, že dostanete chybnú spodnú jednotku prívesného motora. Takže čelíte problémom so spodnou jednotkou prívesného motora Yamaha?

Problémy s radením môžu byť spôsobené chybnými spodnými komponentmi vonkajšieho motora. Medzi ďalšie znaky patria magnetické častice na magnete výtokovej skrutky. Môže tiež vykazovať klepavé zvuky pri radení. Dokonca sa môže prejaviť neschopnosť zaradiť prevodové stupne. Po identifikácii problému ich môžete vyriešiť.

Tento článok nám o ňom poskytne viac informácií.

Čo je spodná jednotka prívesného motora?

Spodná jednotka prívesného motora, tiež známa ako prevodová skriňa, je časť motora, ktorá je umiestnená pod vodoryskou a obsahuje vrtuľu, hnací hriadeľ, ozubené kolesá a ďalšie komponenty, ktoré prenášajú energiu z motora do vody.

Spodná jednotka je zodpovedná za premenu vysokorýchlostného výstupu motora s nízkym krútiacim momentom na rotáciu s nízkou rýchlosťou a vysokým krútiacim momentom, ktorá je potrebná na otáčanie vrtule a pohyb lode po vode.

Spodná jednotka je zvyčajne utesnená tesnením alebo O-krúžkom a naplnená mazacím olejom alebo mazivom, aby sa znížilo trenie a opotrebovanie pohyblivých častí.

Môže mať tiež vodné čerpadlo alebo obežné koleso, ktoré cirkuluje vodu cez motor, aby ho udržalo chladné.

Spodná jednotka sa môže poškodiť nárazom na podvodné prekážky, vystavením abrazívnym alebo korozívnym materiálom alebo prehriatím v dôsledku nedostatočného mazania alebo prietoku vody.

Pravidelná údržba vrátane výmeny oleja, mazania a kontroly poškodenia alebo opotrebovania môže pomôcť predísť nákladným opravám a predĺžiť životnosť motocykla.

Ako funguje spodná jednotka?

Prevodová skriňa je iný názov pre spodný komponent. Je súčasťou prívesného motora. Toto je hlavná sila motora. Je pripevnený za účelom prenosu rotácie a výkonu na vrtuľu.

Vaša loď sa môže sama poháňať dopredu alebo dozadu cez vodu, pretože vrtuľa sa otáča.

Ak komponent spodnej jednotky zlyhá alebo zlyhá, môžete uviaznuť vo vode.

Ako zistím, že moja spodná jednotka je chybná?

chybná vonkajšia spodná jednotka

Chybná vonkajšia spodná jednotka môže spôsobiť rôzne problémy, ale nižšie sú najčastejšie problémy. Pozrime sa na ne.

Mazivo voda v prevodovke

Ako už bolo uvedené, prítomnosť vody v mazive prevodovky naznačuje problém. Pri výmene mazania môžete vyhľadávať varovné indikátory nebezpečenstva.

Pred vodou v prevode mazivo spôsobí zlyhanie spodnej jednotky. Spojenie spínacej tyče alebo prepojenie navrhnuté na pripojenie k rukoväti umožňuje operátorovi manuálne spracovávať a meniť prevodové stupne.

To môže byť na vine, ak prívesný motor vypadne z rýchlosti. Akékoľvek zlomené alebo poškodené prvky v hornom alebo dolnom závese radiacej tyče, ako sú dosadacie plochy alebo spojka, by sa mali doplniť.

Riešenie

Z tohto dôvodu je dôležité vymeniť mazivo prevodovky každých 100 hodín. Týmto spôsobom môžete identifikovať problém a zastaviť únik.

Kovová kontaminácia v magnete na vypúšťaciu skrutku prevodovky

Nikdy nedovoľte, aby kovové častice na magnete vypúšťacej skrutky spodnej magnetickej prevodovky presiahli 3/4″. Pri kontrole magnetu rozdrvte všetky nečistoty vo svojich rukách.

Ak sa stane šedým práškom, môžete ho úplne vyhodiť. V opačnom prípade by ste sa mali obávať, ak počas procesu cítite kov. Magnet má takmer vždy na sebe malé množstvo kovu.

Len keď sa nahromadenie kovu stane významným, mali by ste sa obávať a začať proces určovania toho, čo je zlé na spodnej jednotke.

Riešenie

Začnite odstránením vypúšťacej zátky pomocou skrutkovača. Niektoré prívesné motory môžu zahŕňať vybavenie, ktoré tiež znižuje riziko odizolovania závitov.

Pretože káble spodnej jednotky sú magnetické, môžete si všimnúť nejaké kovové odrezky, ktoré naznačujú opotrebovanie. Ak ich vidíte len niekoľko, nemusíte sa obávať, ale nadmerný počet by mal byť.

cinkajúce zvuky

Ak začnete počuť opakované cinkanie, môže to byť prevodovka alebo nápravy. Keď zub vypadne, vydáva tento nepríjemný zvuk. A pri vhodné RPM, uviazne medzi ozubenými kolesami a vyhodí do vzduchu spodnú jednotku.

Keď sa pokúsite ovládať prívesný motor vpred alebo vzad, počujete niekoľko škrípaní. Ale jednotka sa zapája. Aj keď zvuk môže vychádzať z vašej spodnej jednotky, problém nemusí.

Spojkový pes, ktorý je zakrúžkovaný na obrázku vyššie, sa zapojí, aby umožnil prívesnému motoru bežať dopredu alebo dozadu. Ak záber nie je hladký, budete počuť brúsenie.

Tento zvuk môže naznačovať, že musíte upraviť plynové lanko tak, aby sa radenie dokončilo pred pridaním plynu a zvýšením otáčok.

Riešenie

Ak zaznie zvuk, motor môžete naolejovať. Skontrolujte pripojenie a uistite sa, že sú na správnom mieste.

Mliečny olej

Mliečny alebo belavý odtieň v oleji spodnej prevodovky prívesného motora naznačuje únik vody, čo môže tiež spôsobiť zhasnutie alebo zlyhanie motora. Zlomené tesnenie vrtule je častou príčinou netesností spodnej jednotky prívesného motora.

Riešenie

Na vyriešenie problému by mal regulátor nahradiť ochrannú vrstvu a prepláchnuť olej.

Váš olej nesmie byť mliečny, ale skôr tmavý. Ak vyzerá mliečne, je to s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli znečistenej vode netesným tesnením alebo úlomkami. Musíte si vybrať správny olej pre vašu spodnú jednotku.

Namiesto jednoduchej výmeny oleja riešte základný problém. Alternatívne by potom voda prenikla do oleja, čo by spôsobilo zlyhanie prevodovky.

Skontrolujte aj tesnenie hlavy na olejových sviečkach. Je lepšie ich upgradovať, ak sú opotrebované alebo ošúchané. Ak sa vaše tesnenie oddelí od zástrčky a zostane v otvore, je čas vypnúť celú zástrčku.

Prešmykovanie vrtule

Prešmykovanie vrtule

Ak sa poškodí spodná vrtuľa prívesného motora, môže skĺznuť po náboji a spôsobiť sťažené riadenie prívesného motora. Najmä, čo je často vyvolané nárazom alebo pokusom zatlačiť na ponorenú blokádu.

Skontrolujte poškodenie a podľa potreby vymeňte koleso alebo vrtuľu.

Riešenie

Prívesný motor umiestnite vertikálne. Vrtuľa by mala byť vždy rovnobežná s chodníkom. Ak sú korytnačky odpadových vôd v zadnej časti spodnej jednotky.

Ak sú umiestnené na tej istej spodnej časti nosa prevodovky. Potom nakloňte motor alebo spodnú jednotku tak, aby bola vypúšťacia skrutka v spodnej časti prevodovky.

Položte kartón na zem pod motor. Položte olejovú panvu pod podperu. Záleží tiež na nižšia kompatibilita jednotiek.

Oddialenie spodnej jednotky od hnacej hlavy

Pri opätovnej inštalácii spodnej jednotky je dôležité premazať drážky. Ak sa pokúšate vytiahnuť nižšiu jednotku, táto loď odplávala.

Najlepšou radou je jemne vypáčiť spodný kryt jednotky od napájacej hlavy. Kov môžete po oddelení pomocou tenkých kovových škrabiek vypáčiť skrutkovačom.

Tým sa ochránia spojovacie plochy hnacej hlavy a spodnej jednotky.

Nižšie náklady na prestavbu jednotky

Máte niekoľko možností, ak vaša spodná jednotka zlyhá. K dispozícii je možnosť výmeny jednotky alebo jej prestavby.

Ak ste mechanicky naklonení, prestavba spodnej jednotky by bola oveľa lacnejšia ako kúpa novej. Zaberie vám to však viac času, než len nákup.

Musíte sa rozhodnúť, čo je vo vašej situácii vhodnejšie.

Takto vyriešite problémy so spodnou jednotkou prívesného motora Yamaha.

Často kladené otázky

prívesný motor bez spodnej jednotky

Je možné spustiť prívesný motor bez spodnej jednotky?

Nie, nie je možné spustiť prívesný motor bez spodnej jednotky. Spodná jednotka je základnou súčasťou pohonného systému motora, ktorá je zodpovedná za prenos energie z motora do vody cez vrtuľu.

Bez spodnej jednotky by nebolo možné otočiť vrtuľu a generovať ťah a motor by nebol schopný pohybovať loďou po vode.

Pokus spustiť prívesný motor bez spodnej jednotky by mohol spôsobiť vážne poškodenie motora, ako aj lode a kohokoľvek na palube.

Odkrytý hnací hriadeľ a ozubené kolesá by sa mohli poškodiť úlomkami vo vode alebo chodom motora nasucho, čo by mohlo viesť k nákladným opravám alebo dokonca k úplnému zlyhaniu motora.

Ako často by sa mal vymieňať olej v spodnej časti vašej vonkajšej jednotky?

Odporúčaný interval výmeny oleja v spodnej jednotke prívesného motora sa líši v závislosti od výrobcu a modelu, ako aj od prevádzkových podmienok a použitia motora. Vo všeobecnosti sa odporúča meniť olej spodnej jednotky každých 100 hodín používania alebo aspoň raz za rok, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak je však motor prevádzkovaný v drsných podmienkach, ako je slaná voda alebo znečistená voda, môže byť potrebné meniť olej spodnej jednotky častejšie, pretože tieto podmienky môžu urýchliť opotrebovanie a koróziu komponentov spodnej jednotky.

Je tiež dobrým zvykom pravidelne kontrolovať olej spodnej jednotky, či neobsahuje známky kontaminácie, ako sú kovové častice, voda alebo zmena farby, čo by mohlo naznačovať poškodenie alebo opotrebovanie spodnej jednotky. Ak je prítomný ktorýkoľvek z týchto stavov, olej v spodnej jednotke by sa mal okamžite vymeniť a motor by sa mal skontrolovať, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.

Aká je hmotnosť oleja pre spodnú jednotku Yamaha?

Hmotnosť oleja spodnej jednotky Yamaha, známeho aj ako mazivo prevodovky, závisí od konkrétneho modelu prívesného motora a prevádzkových podmienok. Yamaha ponúka rad mazív prevodových skríň s rôznymi viskozitami a vlastnosťami, ktoré spĺňajú požiadavky rôznych aplikácií.

Napríklad Yamalube 2M od Yamahy je vysokovýkonné mazivo na minerálnej báze, ktoré je určené na použitie v dvojtaktných prívesných motoroch. Má hmotnosť SAE 80W-90 a odporúča sa na použitie pri teplotách nad 20 °F (-6 °C).

Yamaha Yamalube 4M je syntetické mazivo, ktoré je určené na použitie v štvortaktných prívesných motoroch. Má hmotnosť SAE 10W-30 a odporúča sa na použitie pri teplotách nad 40 °F (4 °C).

Koľko stojí prestavba prívesnej spodnej jednotky?

prestavať prívesnú spodnú jednotku

Náklady na prestavbu prívesnej spodnej jednotky sa môžu značne líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane značky a modelu prívesného motora, rozsahu poškodenia alebo opotrebovania komponentov spodnej jednotky a nákladov na diely a prácu v miestnej oblasti. .

Základná prestavba nižšej jednotky môže stáť 300 až 500 USD, zatiaľ čo rozsiahlejšia prestavba, ktorá si vyžaduje výmenu hlavných komponentov, ako sú ozubené kolesá alebo ložiská, môže stáť 1000 1500 až XNUMX XNUMX USD alebo viac.

Náklady na diely, ako sú tesnenia, tesnenia a ložiská, sa môžu tiež rýchlo zvýšiť a môžu sa pohybovať od 100 do 500 USD alebo viac.

Pred vykonaním prestavby je dôležité nechať skontrolovať vonkajší motor a spodnú jednotku kvalifikovaným technikom, pretože niektoré poškodenia alebo opotrebovanie nemusia byť viditeľné alebo môžu naznačovať vážnejšie problémy.

V niektorých prípadoch môže byť nákladovo efektívnejšie vymeniť celú spodnú jednotku, než ju prestavať.

záver

Dúfam, že ste sa dozvedeli všetko o problémoch spodnej jednotky Yamaha. Tento článok by vám mal pomôcť pri riešení problémov so spodnou jednotkou prívesného motora.

Chceme vám pomôcť, aby vaša loď fungovala hladko a efektívne.

To je na dnes všetko!