Evinrude Timing Procedur: Briefed med enkla 7 steg

Evinrude Timing Procedur

Tidsproceduren hänvisar till processen att ställa in tändningstiden för en förbränningsmotor. Tidpunkten bestämmer det exakta ögonblicket när tändstiftet tänds, vilket antänder bränsle- och luftblandningen i förbränningskammaren. Tidpunkten är avgörande för motorns prestanda, eftersom den påverkar faktorer som effekt, bränsleeffektivitet och utsläpp.

Tidtagningsproceduren innebär att man justerar fördelarens läge i förhållande till motorns vevaxel. Denna justering är nödvändig för att säkerställa tändstiftet brinner i rätt ögonblick i motorns cykel. Tidpunkten är vanligtvis inställd på en viss grad före eller efter övre dödpunkten (BTDC eller ATDC), vilket är den punkt där kolven är på sin högsta punkt i cylindern.

För att ställa in tidtagningen används en timinglampa för att tända ett timingmärke på motorns vevaxelskiva eller svänghjul. Fördelaren justeras sedan tills tidsmärket är i linje med en referenspunkt på motorn. När tidpunkten är inställd, säkras fördelaren på plats för att förhindra att den rör sig.

Tidtagningsproceduren är en kritisk aspekt för att upprätthålla prestanda och livslängd hos en förbränningsmotor. En felaktigt tidsinställd motor kan orsaka dålig prestanda, ojämn tomgång och potentiell motorskada. Regelbundet underhåll och justering av timingen kan hjälpa till att förhindra att dessa problem uppstår och säkerställa att motorn går smidigt och effektivt.

Rätt timing är avgörande för smidig och pålitlig drift av en Evinrude utombordsmotor.

Det är ingen hemlighet att Evinrudes utombordsmotorer är några av de mest kända och mest respekterade på marknaden. En motors timing kan behöva ändras då och då.

Dessutom behövs det för att byta ut vattenpumpen och pumphjulet. Med hjälp av en motors länkstänger kan tidtagningen finjusteras. Att ställa in Evinrudes timing bör bara ta ungefär en timme.

Så, vad är stegen i Evinrude timing-proceduren du behöver följa?

När en timerbas eller stator inte är synkroniserad kan den göra tickande ljud eller starta inkonsekvent. För felsökning, ställ in gnistförloppet. Ställ sedan in vevaxeln. Hitta fjädern och flytta gasreglaget. Markera svänghjulet när du ställer in timern. Värm upp motorn. Se till att båten är förankrad.

För att ta reda på mer, läs hela artikeln.

Felsökning av Evinrude Timing Procedur

Felsökning av Evinrude Timing Procedur

När en timerbas eller stator inte är synkroniserad kan du höra eller se tickande ljud eller få en inkonsekvent start. I det här avsnittet kommer vi att prata om dem. Dessa är också symtom på en dålig utombordare.

Ljudet av tiden som går oupphörligt

Remskivor är förbundna med kamremmen, vilket du kan se om du tittar noga. Det kommer att höras ett tickande ljud när bältet slits ut. Lägg inte din tid om du märker något sådant när du kör motorn.

Ingen ström till motorn

Ett utslitet bälte kan orsaka detta symptom. Men om motorn inte startar alls betyder det att remmen har brutits eller tagits bort helt.

För att göra saken värre kan olyckan inträffa även om motorn är på. Detta kan skada tändstiftet, vevlagren, bränslepumpen, tryckstänger, vipparmar eller ventiler.

Fall av feltändning

Feltändning är ett annat vanligt tecken. En eller flera cylindrar kommer inte att brinna ordentligt. Om avtryckaren inte sänder en signal till nätdel i tid.

När du hör feltändning vet du att du har nått den punkten. I det här fallet bör du vara beredd på två resultat. Det är möjligt för tändningen att förskjutas eller försenas på två olika sätt.

Överhettning

Tidsproceduren för en Evinrude utombordsmotor är en kritisk aspekt för att bibehålla dess prestanda och förhindra överhettningsproblem. Här är några tips för att förhindra överhettning under tidtagningsproceduren.

Kontrollera vattenpumpen

Innan du börjar tajmingsproceduren, kontrollera vattenpumpen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Se till att pumphjulet är i gott skick och fungerar korrekt. Ett skadat eller slitet pumphjul kan orsaka dåligt vattenflöde och leda till överhettning.

Övervaka vattentemperaturen

När du justerar tidpunkten, övervaka vattentemperaturmätaren för att säkerställa att motorn inte överhettas. Om temperaturen börjar stiga, stoppa motorn och kontrollera om det finns några problem med kylsystemet.

Övervaka vattentemperaturen

Använd högkvalitativ olja

Att använda högkvalitativ olja kan hjälpa till att förhindra överhettning genom att minska friktionen i motorn. Se till att använda den rekommenderade oljekvaliteten och byt den regelbundet.

Undvik att köra motorn vid höga varvtal

Att köra motorn med höga varvtal under längre perioder kan göra att den överhettas. Undvik att köra motorn med full gas under långa perioder, särskilt i varma väderförhållanden.

Kontrollera termostaten

Om motorn fortfarande överhettas under tidtagningsproceduren, kontrollera termostaten. Se till att den fungerar korrekt och öppnar vid rätt temperatur. En felaktig termostat kan göra att motorn överhettas.

Kontrollera kylsystemet

Om både vattenpumpen och termostaten fungerar korrekt, kontrollera kylsystemet. Se till att kylsystemet är fritt från blockeringar och att vattenpassagerna är rena. Ett igensatt kylsystem kan orsaka dåligt vattenflöde och leda till överhettning.

Låg ingång

Spänningsreglering och problem med tändningstider. Du har säkert redan kommit på att det minskar motorns effekt. Utombordsmotorn arbetar långsammare med en tyngre last.

En otillräcklig start

Det kan vara problem med tidpunkten för motorn ombord. Om du har svårt att starta den eller hör knackande ljud när du försöker göra det.

Att använda antingen för tidigt eller för sent en tändning genererar ett antal problem. Det finns också en skakig början.

Detaljerade instruktioner för Evinrude Timing

Detaljerade instruktioner för Evinrude Timing

Är du säker på att alla tre cylindrarna får bränsle? Motorn går inte på tomgång med en cylinder nere. Den kan dock arbeta med de andra två cylindrarnas gnistframmatning ökad vid behov.

Låt oss kontrollera steg-för-steg-proceduren-

Steg 1: Ställ in Spark Advance

Att ställa in gnistförloppet till 16-18 BTDC är allt du behöver göra när det gäller timing. Tomgångstiden ska skötas automatiskt. Motorerna ska vara igång då.

De återstående pluggledningarna bör jordas för att förhindra att gnistor antänder bränslet. Det kan spys ut ur plugghålen.

Steg 2: Ställ in vevaxeln

Ställ in vevaxeln och låt någon vända på motorn åt dig. Spraya lite kolhydratrengöring i varje kolhydrats hals när du drar igång motorn. Kolla johnson utombordare justering av växellyft

Det är möjligt att bara en av dina kolhydrater levererar bränsle. I det här fallet måste du byta ut den.

Steg 3: Hitta våren

Ta bort länkstången från plastbiten som ansluter till bränsleinsprutarens rulle. Titta upp på armarna. Ovanpå en plastbit hittar du en fjäder som får timern att snurra.

Steg 4: Flytta gasreglaget

Låt denna vår svalna helt innan du går vidare. När det kommer till staven på kolhydraten, snäpper staven ½ tum tillbaka på.

Men du behöver ett 10 mm mellanrum mellan den enorma plastklumpen och rullen. Dessa hindrar timern från att avancera.

När du flyttar motorn ser du att gasen går framåt före timern. När du skjuter gasreglaget 1/4 tum startar timern.

Flytta gasreglaget

Steg 5: Ställ in timern

Ställ in tidpunkten på maximal frammatning nu. Se till att timern dras så långt bakåt som den går. Eftersom det är här du vill se 18 btdc.

Du behöver inte oroa dig för vilotid. Eftersom det kommer att skötas av systemet själv.

Steg 6: Markera svänghjulet

När bränsletillförseln har kopplats bort, skriv 18/19 på svänghjulet med en markör. Anslut sedan en tidsinställningslampa och ställ in gasen på fullt.

Vrid nyckeln för att koppla in bulten under svänghjulet. Säkra den när du är klar.

Steg 7: Värm upp motorn

Nu när du har fått tajmingen något perfekt. Det är dags att koppla på bränslet och elda på odjuret.

Det är bäst om du kan få båten i vattnet och under någon form av belastning. Låt motorn värmas upp i några minuter nu, även om den går med hög hastighet. Du kanske vill justera den långsamma hastigheten på utombordaren.

När motorn är uppvärmd, kontrollera tidtagningen igen. men den här gången se till att båten är tjurad eller så kan du göra det medan du kör.

Undvik att köra motorn enbart på kolhydratrengörare på grund av bristen på smörjning. Använd den endast för testning.

Vanliga frågor

Evinrude Timing Procedur - Vanliga frågor

Hur fungerar utombordsmotorpunkter?

Tvåpunktskontakter överför en magnetgnista till tändpunkterna på en Johnson utombordsmotor. Det är precis som vilken annan tändpunkt som helst. Kamaxeln roterar för att öppna och stänga ventilerna. Detta gör att punktkontakterna öppnas och stängs.

Hur vet jag om min tändningstid är korrekt?

För att avgöra om din tändningstid är korrekt kan du använda en tidsinställningslampa för att mäta tidpunkten på tomgång. Om timingen är för avancerad eller för försenad kommer motorn att gå dåligt och du kan uppleva knackningar eller pingningar.

Du kan kontrollera motorns vakuumförflyttning för att säkerställa att den fungerar korrekt. Om frammatningen inte fungerar korrekt kan det hända att timingen inte är korrekt inställd.

Slutligen kan du kontrollera tillverkarens specifikationer för att säkerställa att timingen är inställd på rätt värde för din motor.

För en utombordskondensor, hur gör man ett test?

Ett kondensorhölje (negativ ledning) och en trådavslutning ska vidröras av mätarledningarna (positiv ledning). Mätaren bör böjas snabbt mot noll (urladdning). Återgå sedan långsamt till oändligheten när batteriet laddar kondensorn.

Är det dyrt att reparera utombordare tidsproblem?

Ta hänsyn till båtmekanikerns timdebitering. Vilket ofta ligger mellan $70 och $10. Samt kostnaden för de delar som behöver bytas ut. I fallet med en defekt trigger, skulle serviceavgiften för en expert endast vara cirka 250 USD.

Varför slutade de tillverka Evinrude-motorer?

Beslutet att stoppa produktionen av Evinrude-motorer togs av Bombardier Recreational Products (BRP) på grund av affärsskäl. BRP nämnde en förändring i fritidsbåtbranschen och ett behov av att fokusera på mer lönsamma produkter som resonemanget bakom deras beslut. Dessutom har BRP ett avtal med Mercury Marine om att leverera delar och service till befintliga Evinrude-motorer fram till 2028.

Är Johnson och Evinrude samma sak?

Nej, Johnson och Evinrude motorer är inte samma sak. Även om de båda tillverkades av Outboard Motor Corporation (OMC) fram till 1997, har de sedan dess blivit separata varumärken, med Evinrude-motorer som fokuserar på tvåtaktsteknik och Johnson-motorer som fokuserar på traditionella tvåtaktsmotorer.

Evinrude har sedan dess förvärvats av Bombardier Recreational Products, vilket har flyttat företagets fokus till mer modern och effektiv teknik.

Är Evinrude bättre än Yamaha?

Generellt sett anses Evinrude och Yamaha utombordsmotorer vara av samma kvalitet och tillförlitlighet. Men vissa människor kanske föredrar det ena framför det andra baserat på deras individuella behov och preferenser.

Till exempel, Evinrude utombordare är kända för sitt överlägsna vridmoment, vilket gör dem bättre lämpade för vattensporter och bogsering av tyngre laster. Evinrude utombordare kan generera mer kraft vid lägre varvtal, vilket kan vara fördelaktigt för dem som behöver resa i lägre hastigheter.

Å andra sidan är Yamahas utombordare kända för sin bränsleeffektivitet, vilket gör dem till ett bättre val för dem som försöker spara pengar på bränslekostnader. I slutändan är både Evinrude och Yamaha utombordare av hög kvalitet och pålitliga motorer, och det bästa alternativet beror på användarens individuella behov.

Slutsats

Vi är tydliga med din förvirring om evinrude timingprocedur här. Din motors livslängd blir lidande om du inte åtgärdar tidtagningsfelet, så gör det nu.

När förbränningsrelaterade delar skadas, resulterar motorns slutliga fel. Var uppmärksam på allt omkring dig.

Vidta åtgärder om du ens har den minsta aning om att något är fel.

Åk båt och ha kul!

Relaterade artiklar