9 steg för hur man tar bort gas från båtens bränsletank? - Regelbundet båtunderhåll

Det kan vara väldigt alarmerande när du är där ute med din utombordare. Och din motor går plötsligt oregelbundet och låter. Det kan bero på luftbubblor i bränsletanken.

Så, hur tar man bort gas från båtens bränsletank?

Tja, att ta bort gasen från bränsletanken kan vara ett enkelt jobb för dig. För det första måste du tömma bränsletillförseln till motorn. Ta sedan båten till lämplig plats. Placera en slang mellan bränsleöverföringslampan och bränslebehållaren och tanken. Bränslet måste sedan tömmas.

Du måste fortfarande vara ganska suddig om den saken. Oroa dig inte, hela den här artikeln är bara avsedd att rensa ditt sinne.

Så låt oss gå vidare till detaljdiskussionen om den saken.

Skäl att tömma din bränsletank

bränsle

En av de viktigaste aspekterna av underhåll av din båt håller det säkert. Ett av sätten att göra detta är att regelbundet tömma din båts bränsletank.

Rengöring av din bränsletank bör vara en regelbunden del av din underhållsrutin. En smutsig bränsletank fylld med slam kan leda till motorproblem på lång sikt. Bränslet i din tank kommer att bryta ner till kemikalier med tiden, och tillsatser kommer att sjunka till botten av bränsletanken och skapa ett tjockt slam. För att undvika detta, se till att rengör din bränsletank regelbundet.

Båtbränsle kan bli inaktuellt inom 30 dagar, särskilt om det är blandat med etanol, som det är i vissa områden. Inaktuellt bränsle bryts ned och kan täppa till bränslesystemet. Det är bättre att överväga att tömma din båts bränsletank när du lämnar din båt under långa perioder.

En annan anledning att tömma bränsletanken är för vinterförvaring. Tömning av bränsletanken kommer att säkerställa att du inte hamnar med inaktuellt bränsle som skadar och korroderar din bränsletank.

Om det finns vatten i din bränsletank, då vill du se till att tömma och byta ut bränslet i din båttank. Vatten kan allvarligt skada din motor genom att skölja bort all smörjning. Det kan också orsaka korrosion och långvariga skador.

Båtsäkerhet är ett pågående initiativ och genom att tömma din bränsletank kan du underhålla och rensa tanken. Detta kommer att skydda din motor och din båt från skador eller värre. Genom att ta dessa enkla steg kan du hålla din båt säker och se till att den håller dig i årtionden framöver.

Naturligtvis, om du inte vill ha besväret med att underhålla en båt, kan du få tillgång till en båt som du väljer med ett Freedom Boat Club-medlemskap. Klubben sköter underhåll och städning och du får njuta av vattnet utan att behöva oroa dig för krångel med båtägande.

Sammanfattningsvis är att tömma din båts bränsletank en viktig del av båtunderhållet som inte bör förbises. Det hjälper till att hålla din båt säker, förhindra motorproblem och förlänga båtens livslängd. Genom att ta hand om din båt nu ser du till att den håller i många år framöver.

9 enkla steg för att ta bort gas från en båtbränsletank

tömma bränsle

Är din båts gångna säsong precis runt hörnet? Är du orolig för ansamling av rester i din bränsletank?

Luftbubblorna i en bränsletank är ordentligt ventilerade. Luftfickor i ett bränslesystem kan orsaka stopp, torra retching. Eller avslag att starta om detta inte görs. Dess typ liknar dåliga triggersymptom.

En del instängd luft kan orsaka ett luftsluss i bränslepumpar, vilket gör att motorn går oregelbundet eller till och med stannar. Dessutom kan friktion göra att bränslepumparna överhettas.

Det finns flera anledningar till varför du bör spola din bränsletank regelbundet. Du kan effektivt göra det själv för att spara pengar. Allt du behöver veta är hur man dränerar gas från båtens bränsletank i en steg-för-steg-process.

Om din bränsletank riskerar att skadas, kommer denna procedur att spara pengar på professionella avgifter och reparationer. Att veta hur man tömmer bränsletanken på din båt är en färdighet som du inte insåg att du behövde.

Det är riskabelt att tömma gasen från ditt bränslesystem. Om det inte görs på rätt sätt har det potential att starta en brand. Att ha dessa komponenter till hands kommer att drastiskt minska antalet kollisioner.

Du kommer också att behöva några säkerhetsåtgärder förutom att skydda din bränsletank från potentiella skador. Vissa verktyg samt steg-för-steg-instruktioner för att hålla dig säker under hela proceduren.

Verktyg du behöver

verktyg

Oroa dig inte, att ta bort gas från båtens bränsletank är en enkel uppgift. Och du behöver inte betala en säck dollar för att köpa maskiner. Saken i din verktygslåda kanske gör jobbet bra.

Eller så kanske du behöver köpa ett och annat från din närmaste bildelarbutik. Här är vad du behöver.

  • spårmejsel
  • Bränsleslang
  • Bränsleöverföringslampa eller Primer-lampa
  • Slangklämma
  • Bränslebehållare
  • Arbetshandskar
  • Skyddsutrustning

Dessa verktyg kan vara precis tillräckligt för att du ska få jobbet gjort. Men uppenbarligen kan du använda några stegprocessinstruktioner.

Här har jag kort beskrivit några steg-för-steg-riktlinjer som du kan följa.

Steg 01: Race båten i vattnet

För att börja, sänk ner båten i vattnet. Detta kommer att tömma motorns matningsledning. Förbränn dock inte allt bränsle inuti motorn. Det kan orsaka felsökning av överföring.

Du måste ha kvar 1/8 av gasen i tanken. En vattenmuff är ett annat alternativ för detta steg. Anslut en slang till vätskeintaget på din båtmotor för att torka ut den. Och spola i vatten för att undvika att skada motorn. Slå på vattenkranen när slangen är ansluten. Placera sedan fordonet i neutralläge och starta motorn.

Steg 02: Parkera båten på ett plant område

När körningen är klar, stäng av motorn och lämna vattnet. Du kan lasta den på en trailer och transportera den till ett plant område.

Steg 03: Bär skyddskläder

När du kommer till din favoritplats måste du ta på dig skyddskläder som gummihandskar, en mask och ögonskydd.

Steg 04: Anslut röret till antingen Primer Bulb eller Fuel Transfer Bulb

ta bort bränsle

När du slutför detta steg kan två saker hända. Fäst slangen direkt på bränsleöverföringslampan.

I vissa fall kan dock en kontakt behövas. Det är så enkelt som att förstyva slangspännet på sidan av primerbulben. Trots det kan en skruvmejsel vara nödvändig.

När du ansluter den andra änden av slangen till mallen eller bränsleöverföringslamporna, skydda låset med en skruvmejsel.

Det finns så många bränsleöverföringslampor på marknaden. Vissa är märkta, medan andra inte är det. Att välja en kan vara ganska förvirrande.

Steg 05: Anslut rörledningen till bränslebehållaren

Anslut den andra änden av munstycket till bränslebehållaren efter att ha kopplat den till kompressorn. Det gör att båten kan samla upp dräneringen från bränsletanken.

Steg 06: Anslut slangen till bränsletanken

Inaktivera tanklocket och kontrollera att slangen når behållarens botten.

Steg 07: Töm tanken

Det här är avsnittet där du konfigurerar allt. Du kan välja en bränsleöverföringslampa för att slå på den, och poff! Den är fristående.

Kläm malllampan ordentligt för att förbättra dräneringen. Sedan måste du fortsätta trycka tills allt bränsle har matats ut.

Steg 08: Rengör tanken

ren tank

Efter oljetankens tömning. Du kan till och med använda kompressorn som ett sug för att suga in smuts, rester och andra oönskade partiklar. Du måste vara noggrann eftersom vissa saker kan överraska dig.

En varm högtryckstvätt skulle vara idealisk för rengöring av svåråtkomliga områden. Vid tömning av tanken, koppla först bort ledningarna.

När djuprengöringen är klar fyller du på tanken med alkohol eller havsskum på ett snyggare sätt. Alla dessa ämnen har potential att bryta upp resterna.

Efter att du tagit bort alla onödiga element kan du släppa in frisk luft i bränsletanken under en kort tid. Att tappa ur bränslet blir lättare i framtiden om du lägger lite tid på att städa upp tanken.

Steg 09: Ställ in allt som tidigare

Stäng tanken och ta bort slangen efter att du har tömt bränslet från din båt. Du måste ansvara för gashantering och eftervård. Efter det kan du lämna tillbaka båten till sin trailer och förvara den.

Vanliga frågor

Ta bort gas från båtbränsletank faq

Är bränsletanken utrustad med en avtappningsplugg?

Det finns ingen avtappningsplugg på cylindrarna. Den mest effektiva metoden för att tömma bränslet är att koppla bort munstycket från filtret, som vanligtvis är placerat på bilistens sida av ramen precis framför bränsletanken.

Kan den integrera vintage och modern gas?

Om gasen förvaras på rätt sätt behåller den sin fulla brännbarhet. De anser att det är acceptabelt att blanda gamla och nya gräsbilar. De rekommenderar dock att förare blandar dem i rätt proportioner.

Är 2 år gammal bensin fortfarande säker att använda?

Nej, en gas som är mer än ett år gammal kan vara skadlig för motorn. Detta kan orsaka knallande motorer, sputtering och blockerade injektorer. Över två månader gammal gas är relativt säker att använda, med endast små ramhastighetsfall.

Hur får man ut gas ur en bensintank utan att ta bort den?

Det är möjligt att ta bort gas från en bensintank utan att ta bort själva tanken. Här är några metoder att överväga:

  1. Sifoning: Ett av de vanligaste sätten att ta bort gas från en bensintank utan att ta bort tanken är att suga ut gasen med hjälp av ett sifonverktyg. Detta verktyg består vanligtvis av ett långt rör med en handpump eller squeeze bulb. Du måste sätta in ena änden av röret i bensintanken och den andra änden i en gasburk eller annan behållare. Pumpa sifonverktyget tills gasen börjar rinna och fortsätt tills du har tagit bort så mycket gas som du behöver.
  2. Avtappningsplugg: Vissa bensintankar har en avtappningsplugg i botten, som kan tas bort för att låta gasen rinna ut. Denna metod används vanligtvis på mindre motorer, såsom gräsklippare och motorcyklar.
  3. Elektrisk pump: Om du har tillgång till en elektrisk pump kan du använda den för att ta bort gas från tanken. Fäst ena änden av en slang till pumpen och sätt in den andra änden i bensintanken. Slå på pumpen och gasen kommer att flöda ut ur tanken och in i en behållare.

Det är viktigt att notera att det kan vara farligt att ta bort gas från en tank, och det är viktigt att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. Arbeta alltid i ett välventilerat utrymme, bär lämplig skyddsutrustning och var uppmärksam på eventuella antändningskällor. Se dessutom till att kassera gasen på rätt sätt och i enlighet med lokala bestämmelser.

Bottom Line

Tack så mycket för att du taggar med mig till slutet. Hoppas du är tydlig med frågan om hur man tar bort gas från båtens bränsletank.

Om du upplever något krångel med hela processen, ring gärna en professionell för att göra jobbet.

Lycka till.