Sök
Stäng den här sökrutan.

Justering av båtrattens spel – Håll båten i korrekt underhåll

Båtratt 3

Vi vill alla hålla våra båtar i korrekt underhåll. Men båtens styrspel kan vara riktigt irriterande, särskilt när det kräver justering.

Båtrattens spel, eller glapp i styrningen, kan göra det svårt och potentiellt farligt att köra en båt.

För att säkerställa smidig och säker styrning är det viktigt att regelbundet justera rattspelet.

Få inte panik, du kan enkelt justera dem genom att följa några snabba och enkla steg.

Så, hur kan du justera båtrattens speljustering?

För att fixa spelet i din båtstyrning behöver du en skiftnyckel och skruvmejslar. Med dessa måste du ta en titt på styrvajern och muttrarna.

Dra åt kabelskruvarna och byt ut kabelmuttrarna. Fäst slutligen en annan styrvajer och håll allt tillbaka till sin tidigare plats.

Så det var en snabb titt på fixeringsguiden. Men det borde inte räcka för dig? Tja, har diskuterat saker utförligt nedan. Så låt oss börja!

Hur man justerar rattens spel

Liksom motorn styrning är en mycket viktig del av vilket fordon som helst. Utan någon styrning kan du inte styra båten som går åt vänster eller höger. Du kan inte bara gå rakt ut medan du kör. Därför är styrning viktigt.

Dessutom kan trasig eller lös styrning vara mer problematisk. Det finns tecken på problematisk styrning. Om din styrning inte är rak kan din båt gå åt fel håll.

Därför är precisionsstyrning viktigt. Och det finns sätt att justera styrningen på din båt.

För att göra justeringen behöver du en skruvmejsel och en skiftnyckel. Du kan också behöva byta ut vajern på styrningen.

Orsak över en tid kan tråden lossna. Och så småningom kan det orsaka löst spel på styrningen.

Nedan delade vi in ​​hela styrjusteringsprocessen i 5 steg.

På så sätt kan du få en ordentlig förståelse för vad du verkligen behöver göra. Så gå igenom stegen från 1 till 5 för att göra justeringar av din styrning.

Steg 1: Identifiera orsaken till rattspel

Innan du gör några justeringar är det viktigt att fastställa orsaken till rattspelet. Glapphet i styrningen kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive:

Slitna styrkomponenter: Med tiden kan styrkomponenter som rattvajer, rattväxel och ratt slitas ut, vilket gör att styrningen lossnar.

Lös styrvajer: Om rattvajern är lös kan det göra att ratten rör sig fram och tillbaka, vilket resulterar i rattspel.

Lös ratt: Om ratten inte är ordentligt fastsatt på axeln kan det göra att styrningen lossnar.

Steg 2: Kontrollera tiltsektionen

Justering av spel i båtratten

Innan du börjar arbeta med styrningen måste du se var problemet ligger. För utan det kan du inte vara säker på var du ska arbeta.

Men för att kolla var problemet ligger behöver du hjälp av någon annan. Ta med en vän eller någon som kan hjälpa till och säg åt dem att vända på ratten. Medan hjulet vrids måste du göra observationerna.

Håll ett öga på tiltsektionen på kabelskruvarna. Kabelskruvarna är som håller fast kablarna. Skruvarna ska sitta åtsittande på det lutande röret. Om nu kabelskruvarna är lösa måste du dra åt dem.

Steg 3: Dra åt kabelskruvarna

För att dra åt kabelskruvarna behöver du ett verktyg med öppen ände. Annars får du inte plats med något verktyg i motorområdet.

Dra åt skruvarna på kabeln med det öppna verktyget. De rattstångens vajermuttrar ska vara tätt. Dessutom bör ledningarna kunna röra sig smidigt. Så dra inte åt skruvarna med all din styrka.

Men vad ska man göra om muttrarna är åtdragna, men det fortfarande finns ett spel på styrningen? I så fall måste du byta skruvarna.

Steg 4: Byt ut kabelmuttrarna

Byt ut kabelmuttrarna

Det finns muttrar på båda ändarna av vajrarna. Dessa muttrar är som håller styrvajerna. Om muttrarna i båda ändar sitter åtsittande måste du byta ut muttrarna. Om kablarna är för skadade måste du byta styrvajrar också.

Kontrollera även själva kablarna medan du byter mutter på styrningen. Ibland när muttrarna är lösa slits vajern av. Och det kan orsaka problem när du kör. Det är därför det är bättre att byta.

Du kan lämna muttrarna och bultarna på framsidan av båten på plats.

Steg 5: Fäst en ny styrkabel

Skaffa dina nya styrvajrar, och du måste sätta på dessa. Dessutom måste du skruva in muttrarna så att kabeln sitter fast.

Smörj de nya kablarna det rätta sättet är verkligen nödvändigt. Smörjning kommer att se till att kablarna inte lossnar medan de rör sig. Kablarna rör sig fram och tillbaka när du styr båten. Om kablarna inte är oljade kan de bli avskalade.

Dessutom kan rost bildas över kablarna utan ordentlig smörjning.

Steg 6: Sätt tillbaka allt

Nu genom att följa stegen ovan kan du justera styrspelet rätt. Men gå inte ut och springa direkt efter dina justeringar.

Se till att alla muttrar och skruvar är åtdragna. Täck också över de utsatta delarna, annars kan vatten komma in.

Och så här kan du justera styrningen på din båt. Detta problem är vanligt för sea ​​star hydrauliska styrningar.

Men nu vet du hur du kan fixa det.

Hur kan du förhindra hjulspel?

Hur kan du förhindra hjulspel

För att förhindra hjulspel, se till att du använder styrningen rätt. Varje båt eller fordon har en svängradie. Och hjulet kan bara snurra de bestämda graderna det är tänkt att.

Om du vrider på hjulen mer än vad den kan kan den sträcka ut hjulen.

Om styrrodret vidrör något under vattnet kan det skadas. Men i de flesta fall kan du inte märka om något finns där under.

Men var alltid försiktig var du parkerar din båt. Kontrollera om det finns några hinder under vattnet.

Dessutom, om vattenkroppen du kör är för grov kan styrningen skadas. Så se till att göra en underhållskörning när du går tillbaka i vattnet.

Om din båten har lös styrning, den kan röra sig i sidled eller gå åt fel håll. Därför är det bättre för dig att fixa styrningen först.

Hur drar man åt styrvajern på en båt?

Att dra åt styrvajern på en båt är en viktig del av underhåll av båtens styrsystem och säkerställa smidig och säker drift. Här är stegen för att dra åt styrvajern på en båt:

Leta reda på styrvajern: Styrkabeln går från ratten till utombordsmotorn eller inombords/utombordsdrivenheten.

Kontrollera kabelspänningen: Använd en kabelspänningsmätare för att mäta vajerns spänning vid ratten och vid utombordsmotorn eller inombords/utombordsdrivenheten. Om vajerspänningen är för lös kan det göra att styrningen lossnar.

Leta reda på kabeljusteringen: Kabeljusteringen är vanligtvis placerad vid utombordsmotorn eller inombords/utombordsdrivenheten.

Justera kabelspänningen: Använd en kabelspänningsmätare för att justera kabelspänningen till tillverkarens specifikationer.

Kabeljusteringsmekanismen kan vara en mutter eller en klämma, och det kan kräva ett specialverktyg för att justera.

Kontrollera kabelspänningen igen: När du har gjort justeringen, använd kabelspänningsmätaren för att kontrollera kabelspänningen igen.

Upprepa justeringsprocessen tills kabelspänningen är inom tillverkarens specifikationer.

Kontrollera anslutningarna: Se till att anslutningarna mellan kabeln och ratten och ratten är täta och säkra.

Vanliga frågor

Båtratts vanliga frågor

Hur mycket spel bör vara i båtratten

Vrid ratten hela vägen för att kontrollera hur mycket styrningen svänger. Max bör svängen är mer eller mindre än 20 grader. Och styrvätska ska finnas i botten av påfyllningsöppningen i båten.

Vad gör en båt svårstyrd?

Om styrningen är svår att flytta bör du kontrollera styrvätskenivån. Kontrollera också om styrningen är tillräckligt smord.

Utan smörjning kan det vara svårt att flytta styrningen. Det kan också skada delarna inuti.

Vilka är de hydrauliska styrproblemen på en båt?

Det största problemet människor möter med hydraulisk styrning är läckor i styrningen. Det finns oljor i hydraulkammaren som kan bryta ut därifrån. Om vätskenivån är låg kan det också vara svårt att flytta den hydrauliska styrningen.

Vad är maximalt tillåtna spel i en ratt?

Den maximalt tillåtna spelmängden i en ratt varierar beroende på typen av båt och tillverkarens specifikationer.

Men i allmänhet bör en ratt inte ha mer än 3-5 tums spel i någon riktning.

Det är viktigt att hålla mängden spel i en ratt inom tillverkarens specifikationer, eftersom överdrivet spel kan göra det svårt att kontrollera båten, särskilt under tuffa förhållanden.

Om ratten har för stort spel kan det tyda på att styrvajern är för lös, att styrväxeln är sliten eller att styrsystemet på annat sätt är skadat.

Om du är osäker på hur mycket spel som helst i din ratt eller hur du justerar den, rekommenderas det att du konsulterar tillverkarens specifikationer eller söker hjälp av en professionell utombordsmekaniker.

Endnote

Båtrattspel

Så det var allt du behövde veta om justering av båtrattens spel.

Se alltid till att alla komponenter är bra innan du ger dig ut i vattnet. Rätt underhåll är avgörande för att minska eventuella risker.

Relaterade artiklar