Mercury Outboard Shift-Shaft Alignment – ​​Få din utrustning i linje

Skift-axeljustering

Har du någonsin blivit upphetsad av att ta din båt ut på en kryssning, bara för att upptäcka att dess växlar inte rör sig? Tja, det beror förmodligen på att din Mercury Outboards växelaxel är felinriktad.

Vilket väcker frågan, "vad stör din Mercury Outboard Shift-Shaft Alignment?"

Problemet beror med största sannolikhet på en skillnad i växelinställningen för båda enheterna (övre eller nedre) eller oavsiktlig vridning av växelspaken. Lösningen är inte så teknisk. Att se till att båda enheterna är i samma växel och att finjustera växlingarna bör lösa dessa.

Men oroa dig inte!

Vi har sammanställt en komplett guide om kunskapen om din Mercury Outboard Shift-Shaft. Här ska vi prata om hela växlingsmekanismen (växling av växelspaken till varje växel). Vi har till och med några tips och lösningar på anpassningsproblemen.

Låt oss komma till det!

Korrekt växelaxelmekanism för Mercury Outboard

växelaxelmekanism

Nu, innan vi går in på detaljerna måste du tänka på Mercury Outboard i 3 sektioner. Dessa bör vara den övre enheten, mellanenheten och den nedre enheten.

Detta är också känt som Outboard Powerhead. Den består huvudsakligen av förbränningsmotorkomponenter. Det är här Mercury Outboard betraktas som en av de topp marina förgasare. Normalt är alla dessa enheter perfekt inriktade. Shift Rod passar perfekt med Shift-länkaget, vilket gör att kopplingsbulten kan passa in.

Den övre och nedre enheten hålls samman av växelaxeln och växelkopplingen. Växlingsaxlarna är ansvariga för båtens växlar framåt, neutral och bakåt. Växlingsaxlarna arbetar unisont med transmissionen som dikterar båtens riktning. Den fungerar tillsammans med transmissionen och styr propelleraxelns rotation. I lekmans termer är växlingsaxeln den väsentliga kugghjulet som får båten att röra sig framåt eller bakåt.

Närhelst transmissionens gasreglage trycks framåt, rör sig växelaxeln framåt. När den övre enheten växlar till framåtväxeln förvandlar växelaxeln den nedre enheten till framåtväxel. När gasreglaget trycks in i neutralläge tillåter växlingsaxeln de övre och undre enheterna att växla till neutral växel. Detta hindrar propelleraxeln från att rotera. Rotationen vänds när växeln går till backning.

När växelaxeln är felinriktad, fastnar transmissionskontrollen. Detta skulle kunna lösas genom frysa upp en båts styrvajer. Bortsett från detta finns det två andra sätt att din Shift-Shaft kan vara felaktigt inriktad.

Felsökning växel-axeljustering – 2 problem lösta

Den vanligaste orsaken till felinställning är att växlarna inte passar mellan övre/undre enheter. Den andra är den oavsiktliga vridningen av växelstaven.

Men dessa problem kan enkelt lösas genom att följa en rad steg.

Det finns en anledning till att alla steg är sekventiella. Om du inte följer stegen i tur och ordning, minskar chanserna för den perfekta inriktningen.

Låt oss gå:

Problem 1: Missmatch mellan undre och övre enhet

Defekt växelaxel

 

Skiftaxeln kommer inte att riktas in på grund av att växlarna i de övre och nedre enheterna är olika.

När du monterar utombordaren, se till att den övre och den nedre enheten är i samma växel. Annars kommer de två enheterna inte att passa perfekt.

Det här är ungefär som ett pussel. Du måste matcha motsvarande former med sina respektive hål.

Lösning

Det enklaste sättet att göra detta är genom att koppla bort Växelkablar. Flytta sedan växeln för hand. Det är viktigt att notera att det är svårt att göra det för hand. Men bli inte besviken, det kommer att vika sig efter ett tag. Eftersom du måste göra det för hand måste du vidta försiktighetsåtgärder. Det är bäst att bära skyddshandskar i förväg.

Nu när dina händer är väl skyddade går vi till nästa steg.

Flytta först växelspaken till neutralläge genom att lyfta den och trycka ner den. Du bör hålla den i neutral växel eftersom den inte höjer eller sänker växelspaken. Detta gör passformen lättare då höjden är stabil.

Här är två tips som hjälper dig att uppnå bästa resultat:

Tips 1: Du kan kontrollera om den nedre växeln är i neutralläge genom att se om propelleraxeln kan rotera fritt.

Tips 2: Du kan använda drivaxeln för att flytta växlarna på den nedre enheten och se om den passar på plats.

Problem 2: Oavsiktlig vridning av växelspaken

Axeltätningar

Detta problem förbises lätt. Du kan säkerställa samma växel i båda enheterna men ändå göra detta misstag.

Detta kan hända med alla Mercury Outboard-serier. Det har setts orsaka problem med Mercury Verado och SeaPro. Problemet här är exakt (med millimeter). Detta händer när människor tar ut den nedre enheten, de vrider av misstag Skiftstång.

Anledningen till att de flesta missar detta är att dina växlar fortfarande fungerar. Även om du misslyckas med inriktningen kommer växlarna fortfarande att kunna växla. Du kan bara räkna ut det för att se om det finns ett klick när du växlar. Om allt är perfekt inpassat kommer växlingen av växlarna att vara sömlös.

Det finns en anledning till att du måste säkerställa en perfekt anpassning. Det beror på att den minsta påfrestning i passformen där kan leda till extra påfrestning i växellådan. Detta kan leda till att hela växellådan plötsligt fastnar.

Lösning

Lösningen för att oavsiktligt vrida växelspaken är enkel. Du måste gå igenom den goda gammaldags processen med försök och misstag!

Inriktningen kan vara borta med några millimeter. För att rätta till detta måste du faktiskt vrida på propelleraxeln och samtidigt växla. Om du hör ett klick betyder det att passformen är något dålig.

Sedan sätter du tillbaka den till neutral växel (av båda enheterna). Höj nu något (vid växel framåt) eller sänk (vid växel bakåt) växelspaken. Du måste fortsätta göra detta tills du inte hör några klick i växlingen.

Sammanfattningsvis är dessa två vanligaste problem.

Vi hoppas att den här artikeln var användbar för att lösa dessa problem när det gäller din utombordare.

Vanliga frågor

Utombordarens nedre enhet i neutral växel

Är min utombordares nedre enhet i neutral växel?

Detta beror på hur din nedre länk är inställd. Du kan enkelt ta reda på det genom att använda en tång/skruvstäd för att vrida växelaxeln som kommer ut ur den nedre enheten eller genom att vrida drivaxeln tills du vet att den nedre enheten är neutral.

Hur justerar jag min utombordsväxelkabel?

Svar: Lossa först gaskabeljustering syltmutter med skiftnycklar. Dra sedan ut eller dra ihop justeraren tills vajern flyttar gasreglaget till tomgångsläget. Tryck sedan kontrollspaken framåt till läget "Framåt tomgång". Dra slutligen kontrollspaken bakåt, genom neutralläget, till det omvända tomgångsläget

Vad är källan till slipljudet från min utombordare?

Källan till det malande ljudet i din utombordsmotor kan vara ett antal olika saker. Det kan vara relaterat till startmotorn, som är den komponent som ansvarar för att starta motorn.

En utsliten startmotor kan orsaka ett malande ljud när den är inkopplad. Dessutom kan det vara relaterat till svänghjulet eller andra interna komponenter inuti motorn.

Om det malande ljudet kvarstår är det viktigt att låta en fackman inspektera motorn för att identifiera källan till problemet och göra nödvändiga reparationer.

Hur fungerar en växelaxel?

En växlingsaxel är en mekanism i en utombordsmotor som styr växlingen av växlarna i motorns nedre enhet.

Växelaxeln fungerar genom att överföra rotationsrörelse från växelspaken till den nedre enheten av motorn, där den kopplar in växlarna och får dem att växla.

Hur fungerar båtväxlare?

Båtväxelreglage används för att styra en båts hastighet och riktning genom att styra motorn. De fungerar genom att koppla motorn till transmissionen, som sedan överför kraften från motorn till propellrarna.

Växeln är ansluten till växellådan via ett länkage som manövreras av en spak på växeln.

När spaken flyttas kopplar den in växellådan och ändrar växelns läge.

Beroende på typen av växelreglage kan detta antingen ändra båtens hastighet och riktning, eller bara riktningen. Växelreglaget har också en neutral inställning, som kopplar ur transmissionen och stoppar båten.

Vad styr styrningen på en båt?

Rodret är ansvarigt för att omvandla rattens roterande rörelse till en push-pull-funktion på vajern.

Denna kabel leder rodret att röra sig åt vänster eller höger för att styra båten i skepparens önskade riktning. De flesta rodren är roterande och använder växlar för att flytta rodret.

Ta bort

Så nu känner du till problemen bakom ofullkomlig kvicksilverutombordares växelaxeluppriktning. Förhoppningsvis har du insett hur du ska lösa felställningen

Vi hoppas att du kunde lösa ditt problem och fixa din utombordare.

Låt oss veta vilken lösning du använde för att fixa din Mercury Outboard. Tills dess, var rädda om dig och lycka till!

Relaterade artiklar