Mercruiser tilt och trim går inte ner – säkerställ effektiv drift

Mercruiserkrafttiltningen och trimsystemet hjälper till att höja och sänka akterdrivenheten. Och säkerställer effektiv drift.

Ett antal hål i kardanringen användes i tidiga akterdrivenheter för att ge ett mekaniskt tiltsystem.

En justeringsbult som sattes genom lämpligt hål höll enheten på plats. Så, när Mercruiser tilt och trim inte går ner, vad ska du göra?

Det finns många anledningar till varför Mercruiser tilt och trim inte går ner. Dessa inkluderar korroderad gavel, obalanserad vätskenivå, elektriska problem och trim som inte fungerar korrekt.

Först och främst måste du fastställa den faktiska orsaken. Då löser du enkelt problemet.

Tja, det är inte allt. Läs hela artikeln för att ta reda på orsakerna och lösningarna.

Så varför vänta! Låt oss dyka in!

Orsaker till att tilt och trim inte går ner

Det finns olika anledningar till varför Mercruiser tilt och trim inte går ner. Dessa skäl nämns kort nedan. Men innan dess bör du veta hur du gör byt power trim & tilt vätska för Yamaha båtar.

Ändlocket kan vara korroderat

Anta att du bygger om din båtväxel och installerar om den. Allt verkar fungera OK, men trimmen skulle inte dras tillbaka.

I den situationen är det första steget att lokalisera trimreläerna. Efter det byter du dem med varandra. En av reläerna kommer att skjutas om den går ner istället för upp.

När ändlocket är korroderat kommer det att göra ett gnisslande ljud. Kontrollera om du hör något ljud där.

Leta dessutom efter skrapmärken på kolvstängerna. Båda dessa symtom tyder på att ändlocken har rostat. De håller också på spöet.

Eftersom UP-trycket är runt 3000 psi kommer det att öka. Trycket appliceras på hela kolvytan. Medan nedtrycket är cirka 1700 psi. Och den verkar bara i hälften av området.

Detta beror på att kolven är i mitten.

Elektriskt problem

Mercruiser elproblem

Många människor som har 1979 Mercruiser 228 möter detta problem. De kör båten hela dagen utan problem.

Men när de tar med den för att tvätta ser de att klädseln inte går ner. Inte ens det automatiska stoppet fungerar ibland.

När de trycker på trim-up-knappen kan de höra ljudet från motorn. Men det hörs inget ljud när den trimmas ner.

Om du hör trim-up-ljudet utesluter det risken för elektriska problem. Trimmen kan bara ha fastnat.

För att lösa problemet, försök att stå på den. Det kommer att gå ner så småningom.

Trim fungerar inte som det ska

När du går ut med din båt kolla att allt är okej. Ibland när du sjösätter vid kajen är trimmotorn nere. Fyll behållaren med mer vätska.

Du kan se att trimmen har fastnat. Det går inte ner eller upp. Du måste kontrollera reläerna först.

Byt ut dem. Om det fortfarande inte fungerar kan orsaken vara att trimmen inte fungerar som den ska.

Det kan finnas luft i trimsystemet. Fortsätt arbeta med trimmotorn tills du ser luftrening från behållaren.

Om du vill veta mer om Mercruiser problem med tändspole läs den.

Obalanserad vätskenivå

En annan anledning till att trimningen inte går ner kan vara en obalanserad vätskenivå. Många båtägare fokuserar inte så mycket på vätskenivån. Som ett resultat möter de detta problem.

Så du bör tänka på att vätskenivån kan vara låg. Du måste stå på den för att få ner trimmen i ett sådant scenario. Och när den är nere fyller du trimmen med optimal vätska. Det kommer att bli okej.

Trim Bypass

bypass trim Mercruiser

Du kan försöka kringgå dem om din trim inte går ner. Nu kanske du frågar hur man kringgår trim?

Tja, det är inte en så komplex uppgift. Följ nedanstående metod.

För att börja, följ linjen från PTT-elmotorn till dess kontakt. Efter det, koppla ur sladden.

Anslut de två kablarna som går till PTT-motorn med två korta bygelkablar från batteriet.

Elmotorn ska gå i en riktning om ledningarna är anslutna på ett visst sätt.

Den ska gå på motsatt sätt om ledningarna är omvända.

Det är möjligt att din motor har en föråldrad PTT-enhet. Den är utrustad med tretrådiga elektriska motorer och använder inga kontakter.

I DOWN-läget överförs spänningen från PTT-omkopplaren till PTT-motorn.

Den blå ledningen som ansluter till den lilla terminalen på solenoiden i UP-läget skickar spänning till solenoiden i den kopplingsdosan.

Du kan testa det på följande sätt om du eller en kompis tillfälligt kan lossa de tre ledningarna som leder till elmotorn. Ta foton och gör anteckningar så att du snabbt kan återansluta kablarna senare. Lita inte på ditt minne.

Bygelkablar används för att ansluta batteriet till elmotorn. Anslut batteriets negativa (svarta) kontakt till elmotorns svarta jordkabel.

Anslut sedan batteriets positiva (röda) anslutning till elmotorns blå ledning och sedan till den gröna ledningen. Den blå färgen ska få enheten att höjas.

Färgen grön bör göra att föremålet försämras. Detta test bör avslöja om elmotorn är i gott skick eller inte.

En trasig magnetventil eller omkopplare

En trasig magnetventil eller omkopplare i tilt- och trimsystemet kan göra att tilt och trim inte går ner.

Magnetventilen styr flödet av hydraulvätska i systemet, och ett fel i denna komponent kan göra att tilt och trim inte fungerar.

Symtom kan innehålla:

  • Inget svar från tilt- och trimsystemet när manöverbrytaren är aktiverad.
  • Ett hörbart klickljud från solenoiden när manöverbrytaren aktiveras.
  • Intermittent drift av tilt och trim.

För att diagnostisera en misslyckad magnetventil eller omkopplare kan en marinmekaniker använda en multimeter för att testa spänningen och kontinuiteten i magnetkretsen.

Om solenoiden visar sig vara felaktig måste den bytas ut. Det är viktigt att använda rätt ersättningssolenoid för båtens specifika märke och modell samt tilt- och trimsystem.

Tilltäppta eller skadade hydraulledningar eller kopplingar

Tilltäppta eller skadade hydraulledningar eller beslag i tilt- och trimsystemet kan göra att tilt och trim inte går ner.

Hydraulledningar bär den trycksatta vätskan som driver tilt och trim, och om de blir igensatta av skräp eller skadade kan de begränsa vätskeflödet och göra att systemet inte fungerar korrekt.

Symtom på igensatta eller skadade hydraulledningar eller kopplingar kan inkludera:

  • Långsam eller trög drift av tilt och trim.
  • En märkbar minskning av lutningen och trimmens hastighet eller kraft.
  • Läckage eller dropp från hydraulledningarna.

För att diagnostisera igensatta eller skadade hydraulledningar eller kopplingar kan en marinmekaniker inspektera ledningarna och kopplingarna för tecken på slitage eller skador, såsom sprickor, läckor eller tilltäppningar.

Om några problem upptäcks måste de skadade delarna bytas ut. Det är viktigt att använda rätt reservdelar för båtens specifika märke och modell samt tilt- och trimsystem.

I vissa fall kan en spolning av det hydrauliska systemet krävas för att rensa eventuella tilltäppningar och återställa korrekt funktion.

Om du vill veta mer om felsökning av tilt och trim läs den här artikeln.

Vanliga frågor

Mercruiser vanliga frågor

Varför går inte min trim upp på min båt?

Det är möjligt att problemet är med hydraulpumpen. För att lösa problemet, börja kontrollera med hydraulisk reservoarnivå.

Om nivån är okej kan problemet vara med ventilmonteringen. En lågnivåvätska indikerar ett läckage i tätningar.

Hur sänker du en Mercruiser Outdrive manuellt?

Skruva loss muttern på en Mercruiser outdrive för att manuellt sänka den. Ta sedan bort den stora brickan.

Vicka på skaftet som går igenom från motsatt sida ut medan du försöker dra ut det. För att komma igång kan du behöva knacka på den med en hammare.

Hur man manuellt lyfter eller sänker din inombordsmotor?

Nå till själva backstage av båten. Två metallstift som förbinder axeln med trimmotorn ska vara synliga. Använd en skiftnyckel för att ta bort stiften från trimmotorn.

Ta bort låssprintarna från motorn och sätt in dem i triminställningarna i kåpområdet

Vad ska jag göra om jag inte kan diagnostisera problemet med min Mercruiser Tilt and Trim?

Om du inte kan diagnostisera problemet med din Mercruiser Tilt and Trim, rekommenderas det att du söker hjälp från en utbildad marinmekaniker eller auktoriserad återförsäljare, med rätt diagnostisk utrustning och följer tillverkarens riktlinjer.

EndNote

Vi är i slutet av artikeln. Förhoppningsvis vet du orsakerna till varför Mercruiser tilt och trim inte går ner.

När du har tagit reda på orsaken, gör enligt de åtgärder som nämns ovan. Det är ingen svår uppgift. Du kan helt enkelt slutföra det på egen hand.

Lycka till.