Mercruiser tändspoleproblem: 6 problem och lösning

Tändspolen är en viktig del av motorn. Men du möter också många problem relaterade till en tändspole. Som alla tändspolar kan du också möta många problem med Mercruisers tändspolar.

Men du kan lösa problemen om du vidtar åtgärder med tanke på deras symptom på dem.

Så vad är problemen med mercruisers tändspole?

Tja, det finns många problem som du kan möta när du använder en Mercruiser-tändspole.

Som att ha svårt att starta båten, ljud från motorn, feltändning och bakslag i motorn, läckage av bränsle, motorn får inte tillräckligt med bränsle, inga gnistor etc. Alla dessa problem har lösningar för att lösa dem.

Det är bara en snabb översikt av artikeln. För att veta mer om dem med lösningar, gå igenom vår artikel.

Låt oss börja!

Vilka är symptomen på en svag tändspole?

Symptomen på en svag tändspole kan inkludera:

  • Svårt att starta motorn
  • Minskad bränsleeffektivitet
  • Dåliga resultat
  • Dåliga utsläpp
  • Motorn kanske inte går särskilt bra eller alls

En svag tändspole kan orsakas av ett antal faktorer, inklusive slitna eller skadade ledningar, smutsiga eller igensatta tändstift och ett feltändningstillstånd.

Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att få ditt fordon kontrollerat av en mekaniker.

Felsökning av problem med Mercruiser tändspole

Du kan möta många problem när du använder en Mercruiser-tändspole. Du bör känna till symptomen och lösningarna för att lösa problemen. Att lösa problem är mycket viktigt.

Annars kan det skada dig mer på ett stort sätt.

Här har vi nämnt alla Mercruisers tändspoleproblem och lösningar med förklaringar för dig i artikeln. Gå igenom dem för att veta.

Så vad väntar du på? Låt oss börja!

Hård start

Ett av de vanligaste problemen med Mercruisers tändspolar är att det blir svårt eller svårt för dig att starta båten. Motorn startar inte på ett smidigt sätt och ibland kan du inte ens starta den heller.

Om du står inför den här typen av problem kan det finnas några problem med din Mercruiser-tändspole.

Tändspolen är mycket viktig för varje fordon. Det hjälper att starta motorn.

Det omvandlar och ökar mängden spänning i batteriet.

Efter detta producerar tändstift gnistan. Med hjälp av denna gnista kan motorn starta.

Det är därför, om det är något problem i tändspolen, kommer det att bli mindre eller ingen gnista. Som ett resultat blir det svårt att starta motorn.

Det är ett av problemen med 3.0 mercruisers tändspole. Om du står inför detta bör du vara försiktig.

Mercruiser-Tändspole-Hårdstart 1

Lösning

Om du hittar detta symptom i ditt fordon, bör du kontrollera vilken spole problemet är.

För det kan finnas många spolar där. Ring sedan en mekaniker för att reparera detta.

Inga gnistproblem

Om du står inför detta problem, är det en stor möjlighet att detta problem beror på en dålig tändspole.

Eftersom en tändspole hjälper till att skapa en gnista i tändstiften. Detta är ett av Mercruiser 7.4 tändspoleproblem.

Nu kommer vi att berätta för dig orsaken till problemet utan gnist. Vi har redan nämnt för dig att tändspolen hjälper till att skapa en gnista i tändstiften.

Om det finns något slags problem med tändspolen, då tändstift kan inte också generera gnistor för att driva motorn. Det är därför du kommer att möta den här typen av problem.

Så du bör kontrollera din tändspole när du möter denna typ av problem.

Lösning

Ring en mekaniker och kolla din tändspole. Om han kan lösa problemet, låt honom försöka göra det. Om han inte kan, byt då den del av tändspolen som har blivit skadad.

Feltändning och bakåttändning av motor

Feltändning och bakslag av motorn är ett annat svagt tändspolesymptom. Om det finns något problem med tändspolen kan du möta den här typen av problem.

När du försöker starta motorn kommer motorn att slå tillbaka och ge ditt fordon fel. Feltändning innebär att man ger en kontinuerlig gnista från tändstiften. Det kan bara hända när det är något problem med tändspolen.

Backfiring är också skadligt för motorn. Det kan skapa ytterligare skador på andra delar av fordonet. Det händer när motorn använder oanvänt bränsle.

Lösning

Det finns många spolar i tändspolen. Se om det finns något problem med lindningarna på någon av dessa tändspolar. Om så är fallet kan du möta den här typen av problem.

Det är därför du bör ta hjälp av en mekaniker för att kontrollera och lösa detta problem. Du kan också själv kontrollera om lindningarna är okej eller inte.

Detta problem kan också hända dig om det finns något problem med bränslepumpen för. Så förvirra inte dig själv och kolla noga var problemet ligger.

Avstängning av motor

Motorstopp är ett annat symptom på problemen med Mercruiser-tändspolen. Du kan möta den här typen av problem. Närhelst det är något problem i någon av tändspolens lindningar.

En båt kan bara köras när motorn får gnistor från tändstiften. Och tändstiften får gnistor från tändspolen. Om det finns något problem i sekundära eller primära lindningar av tändspolen.

Då kan tändstiften få energi fast de inte behöver det. Det är då motorn använder denna kraft och stannar.

Mercruiser tändspole stannar av motorn

Lösning

Du bör kontrollera lindningarna på spolarna. Du bör kontrollera om de är brända eller inte. För bättre resultat, ta hjälp av en expert.

Snart slut på bränsle

Har du slut på bränsle innan din förväntade tid? Tror du att problemet ligger i bränsletanken? Då skulle jag föreslå att du kollar din tändspole. Eftersom det här problemet kan hända när det är något problem med tändspolen.

Tändstiften kan inte få tillräckligt med energi från tändspolen. Och då kan det inte hjälpa motorn att fungera med tillräcklig kraft.

Det är därför motorn kommer att behöva mer kraft för att fungera och den kommer att använda mer bränsle av den anledningen. Som ett resultat kommer din tank att få slut på bränsle mycket snart.

Om det finns något problem med tändspolen kan du möta den här typen av problem. Din båtens bränsletank kommer inte att hålla bränslet under lång tid. Din motor kommer att få slut på bränsle mycket snart.

Som ett resultat måste du fylla tanken med bränsle igen.

Lösning

Kontrollera först noga om någon av Mercruiserns tändspolar har brunnit ut eller inte. Om någon av dem har brunnit ut, måste du ersätta dem med en ny.

Du kan göra detta själv, eller så kan du ta hjälp av en expert.

Ljud från motorn

Om det är något problem med Mercruiser-tändspolen kan du få olika typer av ljud från motorn när du använder eller startar den.

Du kan också få olika slags ljud när du ökar hastigheten. Båda kan hända dig också. De är bland symtomen på överhettning av tändspole.

När du startar motorn kan du få hostande och sprudlande ljud. Och när du försöker öka hastigheten, du kan få ett ryck av motorn.

Lösning

Du bör omedelbart ringa en expert eller mekaniker till din tändspole om du möter denna typ av problem. Annars kan det skada de andra delarna av båten.

Det är allt. Nu känner du till alla problem med Mercruisers tändspole och deras lösningar också. Försök att ta hjälp av en expert annars kan du förstöra det.

Vibrationer och överhettning kan skada mercruisers tändspolar. Det är därför du ibland bör kontrollera deras temperatur för att behålla den.

Vanliga frågor

Mercruiser tändspole vanliga frågor

Vad är mängden ohm på en tändspole?

Det finns en perfekt mängd ohm för en tändspole. Om en tändspole har cirka 0.4 till 2 ohm, kommer den att anses vara perfekt för dem. Du bör kontrollera deras motstånd ibland.

Ska vi överväga båda polerna på spolarna för att mäta batterispänningen?

Ja, du bör mäta batteriets spänning på båda polerna på spolen (positiv och negativ). Du bör bara tänka på detta när du märker att den elektriska modulen inte är stängd.

Vad är livslängden för en tändspole?

Det finns ingen fast livslängd för någon tändspole. Du bör inte heller oroa dig för att ändra dem. Du bör bara byta dem när de blir dåliga eller skadade.

Kan en tändspole vara svag och fortfarande fungera?

En svag tändspole kan fortfarande fungera, men den ger ingen gnista till motorn.

Detta beror på att gnistan måste vara tillräckligt stark för att hoppa över gapet mellan elektroden och luftkammaren för att motorn ska starta. Om spolen är för svag kan det hända att den inte producerar tillräckligt med gnistor för att antända bränslet.

Hur ofta ska tändspolar bytas ut?

Den genomsnittliga tiden mellan ett spolebyte är cirka 12,000 XNUMX miles.

Men eftersom spolar är en förbrukningsdel av din fordonets tändningssystem, är det alltid bäst att rådgöra med en mekaniker eller återförsäljare för att avgöra när tiden är inne.

Spolar bör bytas ut var 12,000 XNUMX mil eller vid behov för dina körvanor.

Slutsats

Hoppas att du nu känner till alla problem med Mercruisers tändspole och deras lösningar. Försök att lösa dessa problem enligt symptomen.

Det är dags att säga hejdå till dig. Hoppas du gillade vår artikel.

Ha en bra dag!