การบาดเจ็บล้มตายทางทะเล: สาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุทางเรือ

อุบัติเหตุทางเรือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด

จากข้อมูลของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ มีอุบัติเหตุทางเรือ 4,463 ครั้งในสหรัฐอเมริกาในปี 2018 ในจำนวนนี้ 658 เกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิต และ 2,629 ได้รับบาดเจ็บ สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ปฏิบัติงาน รองลงมาคือการเฝ้าระวังที่ไม่เหมาะสมและผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลักของการพายเรือ ... อ่านเพิ่มเติม