การเอียงและตัดขอบของ Mercruiser จะไม่ลดลง – รับประกันการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

Mercruiser power tilt และระบบทริม

ระบบปรับเอียงและตัดด้วยไฟฟ้าของ Mercruiser ช่วยยกและลดชุดขับเคลื่อนท้ายเรือ และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รูจำนวนหนึ่งในวงแหวน gimbal ถูกนำมาใช้ในหน่วยขับท้ายเรือในยุคแรกๆ เพื่อให้ระบบเอียงเชิงกล หมุดปรับที่ใส่ผ่านรูที่เหมาะสมช่วยให้อุปกรณ์อยู่กับที่ … อ่านเพิ่มเติม