17 Caiac Chwyddadwy Gorau 2023 - Afonydd, Llynnoedd a Moroedd Agored

Fel yr un sy'n frwd dros gaiac, rydym yn eich sicrhau mai'r caiac chwyddadwy gorau yw'r un na ddylech BYTH ei hesgeuluso er eich bod yn cael yr opsiynau i ddewis y profiad pysgota gorau.

Wel, mae'r caiac chwyddadwy yn golygu creadigaeth ddibwysau y gallwch chi ei ddal ar ben eich pen, wedi'i bacio yn boncyff eich car ac nid oes angen i chi ei lapio i fyny ar eich to, ac yn gost-effeithiol gan eu bod yn sylweddol rhad na'r rhai traddodiadol. caiacau.

Mae ganddyn nhw gymaint o offer ag unrhyw gaiac arall y gallwch chi ddod o hyd iddo i wneud pethau i fyny ac i lawr yn yr afon, y llynnoedd, a'r moroedd agored.

A phan ddaw i ddewis yr hawl caiac chwyddadwy ar gyfer pysgota, dylai hwn gynnwys llawer mwy na'r caiacau hamdden.

Tabl Cymhariaeth:

Oes, dim ond un anfantais fwyaf sydd nid yn unig yn rhith ond y ffaith amlwg ei fod yn gollwng/tyllu dros amser ond peidiwch â phoeni, mae'r ateb yn cael ei ddarparu ar ffurf pecyn clwt atgyweirio cyflym ac un darn o aer. pwmpio i gael y caiac chwyddedig i'w lwytho'n ôl dros y dŵr.

Felly, nid ydym yn mynd i'ch dal yn ôl i'r craidd gan ein bod eisoes wedi casglu'r 10 adolygiad caiac chwyddadwy gorau ar gyfer pysgota i deimlo'r profiad na fyddech chi byth yn ei gael yn eich bywyd ERIOED.

Ceufadu Theganau Top Picks

1. Sevylor Coleman Colorado

Sevylor Coleman Colorado

Yr adeilad sy'n ennill yr ymddiriedolaeth, a'r caiac pysgota chwyddedig 10 troedfedd o hyd hwn o Sevylor Coleman Colorado yw'r un y byddech chi'n chwilio amdano.

Fe'i gwnaed gyda'r adeiladwaith PVC gradd uchel 18-fesur a ddyluniwyd yn unig i'w ddefnyddio yn y llyn gyda'r gwaelod wedi'i wneud o darpolin 1000D, a'r gorchudd wedi'i wneud â neilon 840D wedi'i gyfuno i ddarparu'r amddiffyniad cynyddol rhag cael ei dyllu.

Ond nid hynny'n unig, y nodwedd wirioneddol a nodedig a gafodd yw ei dylunio gyda'r siambrau aer lluosog sy'n parhau i fod yn chwyddedig rhag ofn i unrhyw siambr arall gael ei thyllu.

Hyd yn oed pe baech yn cadw'r pwysau aer i gyrraedd y pen uchaf ac yn llonydd, ni fyddai'n gadael i'r uned ollwng yr aer, ac nid yw hynny'n mynd i ddigwydd byth gyda chaiac pysgota Sevylor Coleman Colorado.

Ar gyfer y profiad pysgota gwell, mae'n cael ei lwytho â dalwyr gwialen set gyflym o Berkley gyda'r nodwedd addasu i fynd gyda physgota heb ddwylo, byth angen cadw'r wialen yn eich llaw.

Wedi'i osod gyda rhai o'r pocedi storio rhwyllog fel y gallwch chi gadw'ch gêr a'r byrbrydau sydd bob amser yn eich cyrraedd ac nid oes angen i chi chwilio amdanynt pan fyddwch chi'n gwybod bod y pysgod wedi'i rwydo ar y bachyn.

A D-modrwyau, sy'n darparu'r gallu i atodi'r offer y mae angen i chi fod o fewn cyrraedd agosach.

Yn ddi-os, mae'r 10 troedfedd a 2 berson hwn sy'n lletya caiac pysgota chwyddadwy yn brofiad hollol newydd i reidio o amgylch y llyn i chwilio am bysgod!

Caiac Pysgota 2 Berson Sevylor Coleman Colorado™

Pros
 • Yn lletya dau berson
 • Defnyddir PVC gradd uchel
 • System aerglos
 • Modur wedi'i gynnwys
anfanteision
 • Nid oes unrhyw bwmp a padl wedi'u cynnwys gyda'r pryniant.

 


2. Intex Explorer K2 Caiac Chwyddadwy

Caiac Chwyddadwy Intex Explorer K2

Padio meddal a chaiac 2 berson i daro'r dŵr, mae hyn Intex Explorer K2 â phopeth yn mynd yn chwyddedig, o'r gwaelod i'r waliau i'r seddi sy'n cael eu gweld yn gyfforddus iawn ac yn ychwanegu digon o glustogau i deimlo'n rhagorol, yn hamddenol ac yn ysgafn dros y dŵr.

Y ffordd, fe'i hadeiladir ynghyd â'r ychydig nodweddion nodedig a ddechreuwyd o'r sgeg gosod sy'n dod â'r system gyfeiriadol safonol sy'n eich galluogi i wneud y symudiadau caled yn gyfleus heb daro un drafferth.

Wedi'i gynnwys gyda pâr gwydn a hyblyg o padlau i ddarparu ar eu cyfer caiacwyr deuol yn barod i fasio'r dŵr ar gyfer hela pysgod, mae'r talwrn yn darparu cysur eithafol gyda digon o le i'r coesau i symud y coesau'n rhydd er mwyn peidio â theimlo'n flinedig.

Wedi'i faint i dros 10 troedfedd o hyd, wedi'i liwio'n felyn gyda chyfuniad hynod ddisglair, mae'n dod â'r rhwyddineb i chi geisio cymorth rhag ofn y bydd unrhyw ddigwyddiad trasig yn digwydd a'i fod yn parhau i fod yn weladwy o'r pellter.

Wedi cael dros dair rhan chwyddadwy gwahanol na fyddai'n gadael i'r caiac chwythadwy hwn suddo i'r dŵr gan y byddai'r ddwy ran ar wahân yn dal i ganiatáu iddo ddal i arnofio i fynd ag ef ar hyd y lan i atgyweirio'r cyfan ar eich pen eich hun.

Ysgafn mewn dyluniad, ond mae'n cynnwys cynhwysedd pwysau o hyd at 400 pwys, a fyddai'n hawdd cydbwyso pwysau dau oedolyn i bysgota trwy'r dydd.

Caiac Chwyddadwy Intex Explorer K2

 

Pros
 • Sgeg symudadwy
 • Lliw melyn mwy disglair
 • Tair siambr chwyddadwy ar wahân
anfanteision
 • Dim pwmp aer wedi'i gynnwys

 


3. Elfennau UwchFrame Uwch

Elfennau Uwch Fframiau Uwch

Yn perthyn i'r caiac pwmpiadwy mwy ar gyfer pysgota, y Ffrâm Uwch Elfennau Uwch 15 troedfedd o hyd hwn yw'r un y gellir ei ddefnyddio fel unawd neu dandem, yn dibynnu ar y dewis ac nid yw'n eich cyfyngu i BEIDIO â gadael i'ch ffrind ymuno â chi ar y daith ddŵr .

Mae'r corff pen uchel wedi'i ddylunio gydag asennau alwminiwm sy'n gwella'r tracio trwy'r bwa a'r starnau i'w gadw'n unionsyth ar y dŵr lle byddai pob padlo unigol yn caniatáu ichi gwblhau pellter mwy arwyddocaol gyda phob strôc na llawer o gaiacau eraill sydd ar gael ar y farchnad. .

Yn ffodus, mae'r un cysyniad yn cael ei gymhwyso i'w ddyluniad, lle mae wedi'i lapio mewn tair adran wahanol a'i lamineiddio â deunyddiau pen uchel er mwyn peidio â chael ei dyllu'n hawdd.

Ac mae'r dyluniad plygadwy ynghyd â'r bag cario i'w stwffio wrth ei blygu yn nodwedd gymharol hanfodol i'w wneud yn teithio ac yn gyfeillgar i'r gofod lle na fyddai'n llawer o le yng nghefn y car a dim ond un person yn ei ddal ger y lan. a'i bwmpio i fyny cyn ei anfon i'r dŵr.

Mae'n gofyn ichi atodi'r seddi ar ôl i chi eu chwyddo'n llwyddiannus, ond ni fyddai hynny'n cymryd llawer o'ch amser ac mae'n cysylltu o fewn eiliadau ar ôl y cais cyntaf a'r ail gais.

Dim rheswm i beidio â hoffi'r caiac Advanced Elements AdvancedFrame hwn gan ei fod i gyd wedi chwyddo ac yn barod i fynd i mewn i'r dŵr i badlo am oriau cyn taro ag arwyddion blinder!

Elfennau Uwch Fframiau Uwch

Pros
 • Dyluniad y gellir ei drawsnewid
 • Nid oes angen cynulliad
 • Dewisiadau seddi addasadwy
anfanteision
 • Methu argymell sefyll

 


4. Caiac Chwyddadwy 2 Berson Intex Challenger

Caiac Chwyddadwy 2 Berson Intex Challenger

Un arall o'r un brand, mae'r Intex Challenger K2 hwn yn dod â dyluniad sy'n teimlo fel eistedd ar gwch jet-sgïo yn barod i daro'r sbardun uwch i ennill y cyflymder uchaf mewn dim o amser.

Ond nid yw hynny'n honiad cywir i'w gredu ... caiacau Intex Challenger bod â chynllun chwaraeon sy'n cynyddu'ch cronfa i'r lefel eithafol gyda gwneud y padlo'n fwy cyfforddus i lywio o amgylch y dŵr.

Ychwanegwch y lliw gwyrdd llachar a boglynnog gyda'r graffeg chwaraeon i wneud y caiac i ddod yn weladwy o bellter eithafol i roi gwybod i gaiacwyr eraill sut rydych chi wedi bod yn cylchu o gwmpas ac yn cwympo o dan radar pobl eraill sy'n marchogaeth i gadw'r pellter.

Ar ôl cynnwys y pâr o badlau alwminiwm sy'n 86 modfedd o ran maint a'r pwmp aer allbwn uchel, a fyddai'n helpu i chwyddo'r caiac o fewn munudau fel y gallwch chi wneud y caiac hwn i ddatchwyddo'n llawn heb broblem.

Fe'i gwnaed â finyl sy'n gwrthsefyll difrod UV ac sy'n ei amddiffyn rhag cael ei dyllu oherwydd gorboethi tra'n cynyddu ei wydnwch i barhau i weithredu am flynyddoedd i ddod.

Yn mynd i fod yn taro'r hyd o dros 11 troedfedd, a gall y gallu pwysau uchaf i ddwyn dros 400 pwys gyd-fynd yn hawdd yn ôl yr angen.

Datchwyddwch a lapiwch ef yn y bag cario ac rydych yn dda i fynd gyda'r seddi symudadwy i'w tynnu i lawr pan nad ydynt yn cael eu defnyddio a byddai angen munud o ymgynnull i'w llwytho'n ôl.

Caiac Chwyddadwy 2 Berson Intex Challenger

 

Pros
 • Dyluniad wedi'i orchuddio â finyl
 • UV wedi'i warchod
 • Sgeg symudadwy
anfanteision
 • Ceisiwch beidio â gostwng y dŵr sydd â phla aligator.

 


5. Sea Eagle 370 Pro Caiac

Caiac Eryr Môr 370 Pro

Nid un ac nid dau, ond Eryr Môr 370 Pro yn cynnig llety i dros 2 a hanner o bobl eistedd i goncro'r byd (dŵr) gyda phâr o badlau.

Ydym, fe wnaethom honni'n fwriadol y byddai'n gartref i dri marchog llawn oedolion ac oedolion yn sicr. Ac mae'r hanner llety hwnnw wedi'i gynllunio i'r plentyn neu'r anifail anwes eistedd a mwynhau'r daith gyfforddus ar y dŵr gan gymryd rhan i'ch helpu i badlo ar hyd.

Gyda'r honiad o gapasiti pwysau uchaf, mae hynny'n wir yn ddigon i ddau berson a hanner eistedd a marchogaeth yn gyfforddus o amgylch y llyn a mynd allan am y dŵr gwyn hefyd os ydych chi'n chwilfrydig i ddal y brithyllod y gallwch chi eu disgwyl. i'w cael yn y dŵr peryglus yn unig.

Wedi'i gymeradwyo gan nid yn unig un ond sgegiau deuol ar y gwaelod, sy'n darparu'r tracio mwy hygyrch ac amserol a'r cyflymder i'w gynnal hyd yn oed yn y dŵr garw, na fyddai'n gadael ichi lywio i ffwrdd o'r llwybr.

Er mwyn delio â'r caiac Sea Eagle 370 Pro hwn a'i lywio, nid y padlau cyffredin sydd i fod i ddod ag ef yn eich rheolaeth, ond mae'r 7'10” o badlau wedi'u llwytho â llafnau anghymesur a'r siafft alwminiwm i ddwyn yr holl garwedd a'r anystwythder. i reidio ar y dwr yn hyderus.

Mae'n dod â phum adran annibynnol i'w llenwi yn yr awyr fel eich bod yn sicr o beidio â mynd i unrhyw broblem rhag ofn y bydd unrhyw un o'r adrannau'n cael eu tyllu ac yn dal i byddai'n helpu'r caiac i aros i fynd.

Caiac Eryr Môr 370 Pro

Pros
 • Tri pherson
 • Yn dod gyda padlau
anfanteision
 • Braidd yn ddrud

 


6. Caiac Chwyddadwy Sevylor QuikPak ​​K5

Caiac Chwyddadwy Sevylor QuikPak ​​K5

Mae caiacio unigol yn gofyn am yr ymddiriedaeth a'r hyder i synhwyro'r ffordd cyn mynd i mewn i'r dŵr neu eistedd yn y caiac, ac os edrychwch ar ddyluniad Sevylor Quikpak K5 ni fyddai byth eisiau ichi godi cwestiynau o'r fath hyd yn oed yn y dychymyg.

Wedi'i adeiladu gyda deunydd PVC 24-medr ac mewn ffurfiant garw mae'n ei alluogi i goncro'r llynnoedd ni waeth pa mor ddwfn ydyn nhw ac ni fyddai'r caiac hwn yn meindio mynd i mewn i'r dŵr.

Mae'r gwaelod wedi'i wneud o darpolin ac mae'r polyester sy'n gorchuddio'r waliau yn galluogi ei ddyluniad i wrthsefyll tyllu hyd yn oed mae'n rhwbio trwy'r ymylon cyflym ac yn mynd yn sownd rhwng y creigiau ond go brin y byddai'n cael ei dyllu, hefyd os yw'n dod ag aer lluosog. siambrau yn caniatáu i'r caiac arnofio ar y dŵr gan y byddai ardaloedd chwyddedig eraill yn rhannu'r cydbwysedd rhyngddynt.

Byddai integreiddio â falfiau cloi dwbl a phwyntiau cloi deuol yn symleiddio'r ffordd o chwyddo a datchwyddo'r caiac ond byddai hynny'n cael ei wneud mewn dim o dro heb gael eich gweld.

Ac wedi'i lapio â gorchuddion chwistrellu, cadwch yr uned i gyd yn sych lle na fyddai angen i chi barhau i ddefnyddio'r tywel ynghyd â'r cylchoedd D sydd orau yn y gwaith i hongian y pethau wrth fynd.

Wedi'u cynnwys gyda bynjis, maen nhw'n dda i'w cadw yn eich storfa pethau gwerthfawr ac ni fyddent yn gadael i chi eu llithro allan.

Pros
 • Siambrau aer lluosog
 • PVC gradd uchel
anfanteision
 • Nid yw'n hunan-fechnïaeth

 


7. Intex Excursion Pro K2 Caiac Chwyddadwy

Intex Excursion Pro K2 Caiac Chwyddadwy

Rydyn ni'n CARU e! Cariad pur yw'r adeiladwaith!

Wedi'i wneud gyda'r PVC hynod o galed a defnyddio'r polyester yn y craidd i'w gadw'n ysgafn iawn a'i gadw'n sylweddol gwrthsefyll yr iawndal posibl a gynhyrchir yn gyffredinol o sgraffinio, effeithiau ar yr ochrau, a golau'r haul, wrth gwrs, y lladdwr go iawn popeth i'w ddifetha. y siâp.

Wedi'i gynllunio i gynnal y pwysau uwch ar adeg chwyddo'r caiac Intex Excursion Pro hwn i ddarparu rheolaeth ac anhyblygedd lle cafodd y falfiau wedi'u llwytho â sbring sy'n helpu i chwyddo a datchwyddo'r caiac ymhell cyn munud.

Yn cael ei lwytho â dau sgeg wahanol yn dibynnu ar lefel y dŵr y mae'n mordeithio arno fel ei fod bob amser yn parhau i fod yn eich rheolaeth mae'r troeon caled yn bosibl heb unrhyw broblemau o fewn amodau dyfroedd dwfn a bas.

Gyda chynhwysedd uchaf o dros 400 pwys, mae cael tair siambr ar wahân i lenwi'r aer a rhag ofn os bydd y naill neu'r llall o'r siambrau'n cael eu tyllu ond bod yr uned yn dal i arnofio yn lleihau'r siawns o suddo waeth beth fydd yn digwydd. Ond fe'ch cynghorir bob amser i barhau i wisgo'r siaced achub bywyd ar bob cyfrif, p'un a ydych yn dod gyda rhywun neu'n mynd ar eich pen eich hun gyda chi.

Wedi'i lwytho â chynhalwyr traed y gellir eu haddasu a seddi symudadwy gyda'r gynhalydd cynhaliol a'r sedd atgyfnerthu, y gallwch ei dynnu pan na fyddwch yn ei ddefnyddio i gadw'ch hun yn dawel, yn gyfforddus, ac yn barod i aros yn y dŵr trwy'r dydd.

Ac mae hynny'n ei gwneud hi'n bosibl cadw Intex Excursion Pro i gael ei hoffi fwyaf gan y pysgotwyr wrth iddo gael dau ddeiliad gwialen bysgota yn lleihau i'w gadw yn eich dwylo am oriau. Eto i gyd, byddai'r profiad pysgota yn cael ei wella pan fyddwch wedi gwirioni ar eu deiliaid ymroddedig.

Intex Excursion Pro K2 Caiac Chwyddadwy

Pros
 • Dyluniad a lliw gwych
 • Seddi chwyddadwy a symudadwy
 • Bag cario am ddim wedi'i gynnwys
anfanteision
 • Dim deiliaid wedi'u cynnwys

 


8. Caiac Chwyddadwy Sevylor Quikpak K1

Caiac Chwyddadwy Sevylor Quikpak K1

Yn syml ac yn chwaethus, mae'r caiac un person hwn wedi'i gynllunio'n benodol i wella'r gêm bysgota i brofi'r amser dal pysgod ar lefel y byd trwy eistedd ar y Sevylor Quikpak K1 hwn i fynd yn ddwfn yn y dŵr i chwilio am y pysgod tlws.

Yn yr un modd â'r gwaith adeiladu, gallwch ymddiried yn ddall yn yr adeilad gan fod ganddo ddeunydd PVC 21-fesurydd gyda'r siâp garw i weithredu orau yn y llynnoedd heb unrhyw siawns o gael eich tyllu na mynd i mewn i faterion tebyg gan ei fod yn her anodd iawn i'w gael. tyllu.

Gyda'r gwaelod yn cael ei wneud o darpolin mae ganddo ddigon o bŵer i ddelio â garwedd yr wyneb i'w gadw'n ddiogel wrth gysylltu â'r creigiau tanddwr, ac ati.

Aerdynnwch yr uned i lefel y pwysau terfynol, ond yn dal i fod, ni fyddai'n gadael i chi golli'r aer os yw wedi'i lenwi'n fwy na'r cyfartaledd, ond NID yw hynny'n mynd i golli dim o'r pwysau pan fyddwch chi'n ceisio eistedd arno.

Nid un neu ddau, ond cafodd gynifer o adrannau sy'n chwyddo ar wahân, gan wella ei berfformiad i ddelio ag argyfyngau dros y dŵr pan fydd un neu ddau o adrannau'n cael eu tyllu, a beth sy'n fwy pleserus na hynny?

A gall y gynhalydd sydd wedi'i osod ar y sedd fynd â chi i draed hir ac ymlacio'ch cefn gan sicrhau eich bod allan o straen a blinder oherwydd diwrnod o brofiad pysgota.

Caiac Chwyddadwy Sevylor Quikpak K1

Pros
 • Wedi'i gynnwys gyda chynhalydd cefn ar y sedd
 • Yn dod gyda siambrau awyr lluosog
anfanteision
 • Mae angen 5 munud o amser gosod

 


9. Caiac Airhead Montana

Caiac Airhead Montana

Mae dod at ein gilydd heb daro'r dŵr (unrhyw fath) yn wastraff amser yn unig… Mae'r hwyl go iawn yn cael ei brofi ar wyneb y dŵr, a dyna sy'n perthyn i'n cymhelliad o ddod â chaiac Airhead Montana ar gyfer y cariadon brwd sydd eisiau i gadw tab o sut mae'n edrych a'r pris y mae'n perthyn iddo.

Mae'r dyluniad symlach yn sicrhau bod Airhead wedi buddsoddi llawer dros yr uned i gadw'r cystadleuwyr yn y fantol ac yn dod i'r amlwg i arwain y diwydiant, yn gynt.

Gyda'r gallu i gael dau berson i eistedd, mae ganddo'r pŵer i orchfygu'r llynnoedd a'r dŵr gwyn hefyd ond o lefel gymedrol, neu fel arall gallai gael ei ddifrodi a'i ollwng.

Mae cael dros dair adran wedi'u hamgáu'n dynn gyda neilon 840 gyda'r honiad o'i amddiffyn rhag cael ei ddifetha trwy oleuadau UV, ac ni fyddai'r gorchudd gwrth-ddŵr yn peri unrhyw berygl i'r dyluniad droi'n rhydd oherwydd dod i gysylltiad â'r gormodedd. a golau haul uniongyrchol.

Gwnewch i gardiau'r penelinoedd gadw'ch penelinoedd yn gyfforddus ac yn unionsyth yn ystod y padlo trwy gael dros 6 modrwy D wedi'u lleoli wrth y bwa a'r starn i gadw'ch gerau'n ddiogel.

Yn is ar y llusgo ond yn hynod gyfleus wrth olrhain, ni fyddai'r caiac Airhead Montana hwn byth yn eich siomi.

Pros
 • Dyluniad amddiffynnol UV
 • Gwarchodwyr penelin integredig
 • Gall fynd i dir garw
anfanteision
 • Mae ychydig yn ddrud

 


10. Caiac Driftsun Voyager

Caiac Driftsun Voyager

Yn olaf, yn yr ymchwil, mae'r Driftsun Voyager hwn o'r diwedd yn cwblhau'r rhestr o gaiacau chwyddadwy â'r sgôr orau ar gyfer pysgota.

Mae'r hyd cyflawn o 10 troedfedd sy'n darparu ar gyfer dau berson i eistedd a padlo o amgylch y dŵr i gadw eu hwyl a'u tandem yn hwyl go iawn i archwilio pob golygfa a'r olygfa i swyno eu llygaid.

Gall cael y dyluniad cryno, a all fod yn aml yn troi allan i fod yn un heck o'r mater gyda maneuverability oherwydd maint, achosi problem i golli rheolaeth. Yn dal i fod, gyda Driftsun Voyager, ni fyddech chi'n profi'r un peth.

Ysgafn i'r lefel eithafol o hyd at 27 pwys nad oes angen unrhyw gymorth ychwanegol i'w ostwng ar y dŵr.

Dim ond pum munud sydd ei angen i ddechrau gyda phopeth wedi'i ddiffinio i'w roi yn ei siâp.

Gyda'r cynllun mynediad trwyn pigfain, mae'n torri allan y rheolaeth a'r pwysau na allwch fforddio ei golli.

Wedi'i lapio â seddi padio EVA o radd uchel ynghyd â chefnogaeth cefn uchel a fyddai'n mynd â chi i bysgota trwy'r dydd.

Caiac Driftsun Voyager

Pros
 • Chwyddiant cyflym
 • Gwneir y clawr uchaf ar gyfer yr ansawdd sy'n gwrthsefyll rhwygo
anfanteision
 • Ychydig yn ddrud

 


Sut i Ddewis y Caiac Chwyddadwy â'r Radd Orau i Chi

Sut i Ddewis y Caiac Chwyddadwy Gorau i Chi

Mae yna amrywiaeth o opsiynau caiacau ar gael yn y farchnad y dyddiau hyn. Maent yn amrywio o lwybrau cregyn caled i rai plygadwy, ond mae yna hefyd opsiwn caiac chwyddadwy ysgafnach sy'n tueddu.

caiacau chwyddadwy o gymharu â eu cymheiriaid caled yn llawer mwy cyfleus i'w defnyddio ac yn ysgafnach i'w cario mewn lleoliadau amrywiol.

Nid oes unrhyw gaiac chwyddadwy yn hysbys hyd yn hyn, er enghraifft, mae caiacau dŵr gwyn yno i ddioddef curo tra ar gyfer pysgota pwmpiadwy mae'n rhaid i chi ddewis yr un sy'n gallu dwyn bachau, esgyll a chyllyll.

Gan eu bod ar gael ar gyfer pob gweithgaredd caiacio a lefel profiad, y dull gorau yw ymchwilio iddynt a dod i wybod ymlaen llaw beth rydych chi'n chwilio amdano. Dyma'r canllaw a fydd yn eich helpu i ddewis y caiac chwyddadwy mwyaf priodol ar gyfer eich profiad padlo, felly, heb unrhyw oedi pellach, gadewch i ni symud ymlaen.

Pam y dylech chi ddewis caiac chwyddadwy

Mae yna lawer o fanteision y mae'r caiacau chwyddadwy yn eu dal dros y rhai cragen galed.

Mae caiacau chwyddadwy yn hynod gyfleus i'w storio. Gallwch chi eu gosod yn hawdd mewn garej neu gwpwrdd bach â bylchau heb unrhyw drafferth.

Mae'r caiacau chwyddadwy yn gyffyrddus iawn o'u cymharu â'u cymheiriaid cragen galed. Gallwch orwedd yn gyfforddus ar y llawr meddal tra'n padlo heb fferdod coes. Gyda'r clip, gallwch chi gael cefnogaeth yn ôl a theimlo fel eistedd mewn lolfa yn yr ystafell fyw.

Hefyd, mae gan y nwyddau pwmpiadwy gludadwyedd uchel, gallwch chi eu plygu a'u cario gyda chi fel sach deithio.

Pa ddeunydd i'w ddewis

Pa ddeunydd i'w ddewis

Mae'r caiacau chwyddadwy yn cynnwys tri deunydd PVC, Pennel Orca, a Nitro Lyon.

Mae caiacau chwyddadwy wedi'u gwneud â PVC yn wydn iawn a gellir eu weldio neu eu gludo. Maent yn fforddiadwy iawn a gyda'r defnydd o neilon, gallant wrthsefyll rhwygo gyda mwy o gryfder. Byddwch yn ofalus gan nad yw'r rhain yn gallu gwrthsefyll cemegau, UV, neu dywydd eithafol.

Ar gyfer dŵr gwyn neu ddefnydd garw, byddwn yn argymell y rhai gyda Pennel orca. Maent yn wydn iawn ac yn wydn. Yn ogystal, maent yn abrasion, UV, a gwrthsefyll cemegol. Maent hefyd yn imiwn i dymheredd uwch. Mae'r mathau hyn o gaiacau yn cynnwys tu mewn polyester neu neilon gyda'r gorchudd o Pennel orca. Mae'r deunydd yn gwrthwynebu weldio. Rhaid ei gludo sy'n dipyn o drafferth. Hefyd, mae nwyddau chwyddadwy o'r fath yn dod â thag pris uchel sy'n ddealladwy yn hytrach nag yn anfantais.

Mae Nitro Lyon yn fwy ecogyfeillgar o'i gymharu â Pennel orca neu PVC hefyd mae'n gallu gwrthsefyll tyllu a chrafiadau. Gall y deunydd ddioddef amodau hinsawdd llym. Mae'r deunydd, er ei fod yn wydn iawn, yn dod â thag pris uwch. O'i gymharu â'r deunyddiau uchod mae'n haws eu clytio ac yn llawer cryfach. Hefyd, mae Nitro Lyon yn drymach a dyna pam mae ei ddefnydd yn gyfyngedig i'r rhannau o gaiacau sydd fwyaf tebygol o draul.

Pa faint ydych chi'n ei ddewis ar gyfer caiacau chwyddadwy?

Pa faint ydych chi'n ei ddewis ar gyfer caiacau chwyddadwy

Mae maint y caiac chwyddadwy sydd fwyaf addas i chi yn dibynnu ar ymarferoldeb y caiac a'r personau rydych chi'n mynd i ddod â nhw allan gyda chi. Dylech ddewis maint talwrn y caiac yn ddoeth gan mai dyma'r brif ran lle rydych chi'n mynd i eistedd drwy'r amser.

Ar gyfer teithiau llynnoedd a chefnforol, dylai un fynd am bethau gwynt hirach a mwy main wrth iddynt lithro'n well.

Gall padlwr unigol fod yn ddelfrydol ar gyfer profiadau hwyliog egsotig gan eu bod yn fyrrach, felly mae angen llai o rym i daflu a throi.

Ar gyfer padlo yn yr afon a dŵr gwyn dylid dewis cychod byrrach gan eu bod yn gryfach ac yn hawdd eu rheoli.

Ar gyfer defnydd teulu, mae caiacau mawr yn addas iawn gan fod ganddynt feintiau talwrn mawr ac fe'u hystyrir yn sefydlog iawn.

Capasiti Pwysau

Wrth brynu caiac chwyddadwy mae'n rhaid i chi fod yn sicr ynghylch cynhwysedd pwysau'r caiac. Er na fydd bod dros y pwysau penodedig yn boddi'r caiac ond bydd yn ei ostwng a'i wneud yn ansefydlog.

Mae gan bob caiac allu pwysau sy'n amrywio yn ôl y math o gaiac a'r gweithgynhyrchu.

Ceisiwch gadw terfyn pwysau'r caiac ar 65 y cant o'i gapasiti uchaf ar gyfer y canlyniadau gorau posibl. Yn nodweddiadol mae gan gaiacau chwyddadwy derfyn pwysau uwch o gymharu â rhai cragen galed oherwydd mwy o hynofedd.

Mae gan fwyafrif y caiacau chwyddadwy gapasiti pwysau uchaf o 500 lbs, ond mae yna hefyd rai inflatables sy'n fwy na'r gallu pwysau o 750 lbs. Mae caiacau chwyddadwy o'u cymharu â chaiacau cragen galed yn ehangach, mae'r nodwedd hon yn rhoi sefydlogrwydd ychwanegol iddynt.

Cwestiynau Cyffredin

1. A ellir defnyddio caiacau chwyddadwy ar gyfer olrhain?

Mae'r ateb i'r cwestiwn hwn yn dibynnu ar y model a ddewiswch. Mae rhai o'r caiacau chwyddadwy yn dod heb lywiau a ddefnyddir ar gyfer llywio a gall gormod o symudiadau yaw o offer gwynt hefyd eich gyrru'n wallgof.

Ond gydag amser mae yna ddatblygiadau mawr yn nyluniad a nodweddion cyffredinol caiacau chwyddadwy. Mae gan y rhan fwyaf o gaiacau chwyddadwy asgell olrhain. Gall caiac gyda llawr neu cilbrennau pwysedd uchel anhyblyg wella'r profiad cyffredinol o olrhain. Os dewiswch fodel gyda maint, siâp ac anhyblygedd addas prin y gallwch chi gael unrhyw broblemau.

2. A yw caiacau chwyddadwy mor wydn â'u cymheiriaid cragen galed?

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn bryderus ynghylch gwydnwch caiacau chwyddadwy gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddigon cryf fel rhai cragen galed. Ond gadewch i mi glirio'r amwysedd hwn bod ystod uchel o amrywiadau o ran gwydnwch y ddau chwythu i fyny a chaiacau cragen galed. Ar gyfer caiacau cragen galed, mae'n rhaid i chi ddewis deunydd o ansawdd uchel, ac ar gyfer pwmpiadwy, mae'n rhaid i chi fynd am bris a phwrpas uwch a fydd yn sicrhau mwy o wydnwch. Felly, efallai y bydd caiac gwynt gwydn yn costio'n uwch i chi ond nid yn fwy nag un cragen galed.

3. Onid yw caiacau chwyddadwy yn fwy tueddol o gael tyllau?

Mae caiacau chwyddadwy yn eithaf diogel i'w defnyddio oherwydd mae achosion tyllu yn eithaf prin. Ond mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol o beidio â llusgo'r caiacau dros wrthrychau miniog na'u malu'n ddociau. Hyd yn oed pe bai'n cael ei dyllu, y ffaith ryfeddol yw bod gan gaiac chwyddadwy dair siambr awyr ar wahân felly hyd yn oed os caiff un ei datchwyddo bydd y ddwy arall yn eich cadw i fynd a chyda padl ychydig yn galetach gallwch gyrraedd y lan yn eithaf hawdd.

4. Faint o amser mae'n ei gymryd i chwyddo caiac chwythu i fyny?

Mae'r amser sydd ei angen ar gyfer chwyddiant yn dibynnu ar faint y caiac a'ch cyflymder. Daw'r rhan fwyaf o'r caiac gyda phwmp llaw neu droed ac mae'n cymryd 5 i 8 munud i chwyddo'r caiac gyda nhw. Mae caiac gyda phwysedd aer o 5-6 PSI yn llawer haws i'w chwyddo o'i gymharu ag un o 15 PSI. Gallwch hefyd fynd am bwmp trydan os oes gennych brinder amser ond byddwch yn ofalus iawn i beidio â gorchwythu neu bicio'r caiac.

5. A ellir ymddiried mewn caiacau chwyddadwy mewn dyfroedd gwyn?

Yn yr achos hwn, byddwn yn dweud eich bod yn cael yr hyn yr ydych wedi talu amdano. Nid yw pob caiac chwyddedig wedi'i gynllunio ar gyfer y profiad dŵr gwyn. Mae caiacau dŵr gwyn yn wahanol i'r rhai arferol gan eu bod yn darparu mwy o symudedd a rheolaeth. Ar gyfer padlo dŵr gwyn, dylech fynd am gaiac byr gan fod ganddynt hygludedd gwych a storfa gyfleus.

6. A yw caiacau chwyddadwy yn gyfforddus?

Mae caiacau chwyddadwy yn llawer mwy cyfforddus o gymharu â'u cymheiriaid cragen galed. Oherwydd y llawr chwyddadwy meddal, gallwch chi fynd oriau ac oriau padlo heb deimlo'n fferdod na cholli'ch coesau. Hefyd, mae gan y rhan fwyaf o gaiacau chwyddadwy glip yn eu sedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cefnogaeth gynhalydd cefn. Tra'n padlo gallwch chi orwedd fel ymlacio mewn cadair lolfa. Pan fyddwch chi'n penderfynu neidio i ffwrdd i nofio yn yr haf, yna mae tynnu nôl i mewn i'r caiac yn llawer mwy cyfleus gan fod ymylon caiacau pwmpiadwy yn llawer meddalach ac oerach na'r rhai cragen galed.

7. A yw caiacau chwyddadwy yn addas ar gyfer teuluoedd?

Mae yna amrywiaeth o gaiacau chwyddadwy sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer teuluoedd. Mae rhai yn ddigon mawr ar gyfer teulu o ddau oedolyn, pedwar o blant, a hyd yn oed dau gi. Ar gyfer prynu'r caiac chwyddadwy gorau ar gyfer teuluoedd hyd, sefydlogrwydd a chynhwysedd pwysau yn rhai ffactorau sylfaenol i'w hystyried.

8. Sut mae storio fy nghaiac chwyddadwy?

Mae'r rhan fwyaf o'r caiacau yn dod gyda chanllaw storio. Yn gyntaf oll, storiwch nhw mewn ardal i ffwrdd o olau haul poeth neu amodau oer. Gall cwpwrdd gofod bach neu garej fod yn lleoliadau delfrydol. Gwnewch yn siŵr ei ddatchwyddo'n iawn ac yna ei oeri yn y bagiau storio.

Hefyd, mae'n rhaid i chi sychu'r caiac yn llwyr cyn pacio felly does dim rhaid i chi ddelio â llwydni a llwydni wedyn.

9. Pa mor hir mae caiac chwyddadwy yn para?

Gellir defnyddio caiac chwyddadwy o safon os caiff ei ddefnyddio'n ysgafn a'i storio'n iawn am 9 mlynedd. Mae'r rhan fwyaf o weithgynhyrchwyr hefyd yn cynnig gwarant cyfyngedig a all bara rhwng 2 a 10 mlynedd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ansawdd y caiac sy'n cael ei bennu'n bennaf gan y pris.

Casgliad

Yn olaf, rydym yn dileu ein rhestr o'r caiacau chwyddadwy gorau.

Yn wir mae'r caiacau hyn ar fin cynyddu eich hwyl a phan fyddwch chi'n barod i badlo trwy rym y dŵr i gyrraedd eich prif leoliad i ostwng y llinell.

Wedi'i gynllunio orau i goncro'r llynnoedd a glannau'r môr, y swyddogaethau integredig y dylai'r caiacau eu cynnwys ac yn arbennig at ddibenion pysgota i fynd yn rhydd o densiwn i addasu'r pethau gwerthfawr.

Yn ffodus, mae hyn wedi'i ddatrys am byth trwy'r rhestr helaeth hon o gaiacau chwyddadwy o'r radd flaenaf ar gyfer pysgota sy'n cwmpasu'r holl opsiynau gorau sydd ar gael yn y farchnad.

Felly, mynnwch un a'i ostwng i'r dŵr y funud nesaf! 🙂

1